Menu

Kiến thức tối thiểu phải đạt ở trình độ sơ cấp nghề

Đăng nhập

  Kiến thức tối thiểu phải đạt ở trình độ sơ cấp nghề

  của nguyenanh1292 - 1769 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyenanh1292 - 19/06/2015
   Kiến thức tối thiểu phải đạt ở trình độ sơ cấp nghề

   Khối lượng kiến thức tối thiểu với trình độ sơ cấp nghề là 05 năm mô đun đào tạo , trong đó thời gian học lý thuyết là 300 giờ (trong hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm)

   Ngoài ra, người học phải đạt các yêu cầu năng lực sau:

   - Về kiến thức: hiểu biết và có kiến thức cơ bản về các yêu cầu, tiêu chuẩn với từng công việc của nghề, áp dụng một số kiến thức nhất định khi thực hiện công việc và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn. Hiểu biết và có kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động với công việc, vị trí làm việc và nơi làm việc.

   - Về kỹ năng: Làm được các công việc đơn giản hoặc công việc có tính lặp lại của một nghề.

   - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu, biết được yêu cầu, tiêu chuẩn và kết quả với công việc ở các vị trí làm việc xung quanh hoặc công việc có liên quan, chịu một phần trách nhiệm với kết quả công việc, sản phẩm cùa mình.

   Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực sau khi tốt nghiệp sơ cấp nghề, quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình dạy nghề sơ cấp.

   Xem chi tiết tại đây.

    

  • 2360

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT