Menu

Làm sao để yêu cầu người phải thi hành án trả tiền

Đăng nhập

  Làm sao để yêu cầu người phải thi hành án trả tiền

  của thuynhung - 6827 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • thuynhung - 04/04/2008
   Làm sao để yêu cầu người phải thi hành án trả tiền
   Thưa luật sư,

   Theo bản án đã có hiệu lực, bà H. phải trả cho chị tôi một số tiền. Khi tòa xử xong, chị tôi mới biết tài sản của bà H. đã được thế chấp cho ngân hàng. Hiện tại bà ấy không có tài sản nào khác để thi hành án.

   Chị tôi phải làm sao?

   Trân trọng!
   • 7676

   1 phản hồi

   • LS_NgDinhHung - 05/04/2008
    Người được thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu kê biên tài sản.

    Thưa luật sư,

    Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, chị của bà phải gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

    Trường hợp bà H. không còn tài sản nào khác để thi hành án, chị của bà có quyền đề nghị chấp hành viên kê biên tài sản mà bà H. đang thế chấp tại ngân hàng (nếu tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo). (K4, Đ41 PLTHADS).

    Trân trọng!

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT