Menu

LUẬT SƯ TIÊU BIỂU NĂM 2018

Đăng nhập

  LUẬT SƯ TIÊU BIỂU NĂM 2018

  của admin - 7210 lượt xem
  • admin - 06/02/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU NĂM 2018

   Nhân dịp chuẩn bị năm hết Tết đến, Dân Luật xin chúc Quý Luật sư một năm mới nhiều sức khỏe, công việc phát triển  và đón Tết vui vẻ, ấm áp cùng gia đình của mình.

   Sau đây, Dân Luật xin thông báo Danh sách Dân Luật tiêu biểu của tháng 01/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ email

   Tổng số bài

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   58

   2

   Ls.Nguyenthihuong

   LS. Nguyễn Thị Hướng

   sh.tuankhang@gmail.com

   33

   3

   AuQuangPhuc

   LS. Âu Quang Phục

   toanvuvan@gmail.com

   28

   4

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   19

   5

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   12

   Chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Luật sư.

   Khongtheyeuemhon, daituyet_tam, baoxhh, và 1 người nữa cảm ơn adminvì bài viết hữu ích
  • 18528

  11 phản hồi

  • admin - 21/03/2018
   DANH SÁCH LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 02/2018

   Xin chào Quý Luật sư, vậy là Tết đã đi qua khá xa rồi, tháng 02 mặc dù là tháng Tết nhưng hoạt động của các Luật sư đều đặn và có phần tích cực hơn so với tháng trước.

   Sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu tháng 02/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Email

   Tổng số bài tư vấn

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   70

   2

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   45

   3

   AuQuangPhuc

   LS. Âu Quang Phục

   invalid.919273@thuvienphapluat.com

   41

   4

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   32

   5

   Ls.Nguyenthihuong

   LS. Nguyễn Thị Hướng

   sh.tuankhang@gmail.com

   21

   Xin chân thành sự cộng tác của Quý Luật sư, chúc Quý Luật sư thật nhiều sức khỏe và công việc được thuận lợi.

   ntdieu, daituyet_tam cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 13/04/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 03/2018

   Sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu của tháng 03/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ email

   Tổng số bài tư vấn

   1

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   42

   2

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   36

   3

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   33

   4

   AuQuangPhuc

   LS. Âu Quang Phục

   invalid.919273@thuvienphapluat.com

   31

   5

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   24

   Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của các Luật sư.

    

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 10/05/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 04/2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Dịp lễ vừa rồi Quý Luật sư nghỉ lễ có vui không? Đến hẹn lại lên, sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu tháng 04/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ Email

   Tổng số bài

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   56

   2

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   45

   3

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   39

   4

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   17

   5

   LS_CaoSyNghi

   LS. Cao Sỹ Nghị

   caosynghi@gmail.com

   13

   Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Luật sư. Chúc Quý Luật sư một buổi tối vui vẻ cùng gia đình.

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 04/06/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 05/2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Đến hẹn lại lên, sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu của tháng 05/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ email

   Tổng số bài viết

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   53

   2

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   38

   3

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   21

   4

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   20

   5

   LS_CaoSyNghi

   LS. Cao Sỹ Nghị

   caosynghi@gmail.com

   13

   Chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của Luật sư, kính chúc Quý Luật sư một buổi tối vui vẻ bên gia đình.

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 06/07/2018
   DANH SÁCH LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 06/2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu của tháng 06/2018:

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ và tên

   Địa chỉ Email

   Tổng số bài

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   46

   2

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   31

   3

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   23

   4

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   22

   5

   Cuonglawyer

   LS. Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường

   luatsuchinhphap@gmail.com

   14


   Xin chân thành sự cộng tác của Quý Luật sư, chúc Quý Luật sư thật nhiều sức khỏe và công việc được thuận lợi.

    

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 06/08/2018
   DANH SÁCH LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 07/2018

   Xin chào quý Luật sư,

   Sau đây, Dân Luật công bố danh sách Luật sư tiêu biểu tháng 07/2018

   Chúc quý Luật sư một tuần làm việc hiệu quả.

   STT

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ Email

   Tông số bài

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   58

   2

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   26

   3

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   20

   4

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   14

   5

   LS_CaoSyNghi

   Ls. Cao Sỹ Nghị

   caosynghi@gmail.com

   9

    

    

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 06/09/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 08/2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Dịp lễ vừa rồi Quý Luật sư nghỉ lễ có vui không? Đến hẹn lại lên, sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu tháng 08/2018:

   STT

   TÊN ĐĂNG NHẬP

   HỌ VÀ TÊN

   ĐỊA CHỈ EMAIL

   TỔNG SỐ BÀI

   1

   toanvv

   Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   40

   2

   thanhtungrcc

   Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   34

   3

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   33

   4

   LuatSuDuongVanMai

   Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   21

    

   Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Luật sư. Chúc Quý Luật sư một ngày làm việc hiệu quả

    

   daituyet_tam cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 05/10/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 09/2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Đến hẹn lại lên, sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu của tháng 09/2018:

    

   Tên đăng nhập

   Họ tên

   Địa chỉ Email

   Tổng số bài

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   48

   2

   Cuonglawyer

   LS. Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường

   luatsuchinhphap@gmail.com

   44

   3

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   38

   4

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   28

   Chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của Luật sư

    

   ntdieu, daituyet_tam cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 05/11/2018
   Re:LUẬT SƯ TIÊU BIỂU NĂM 2018

   Xin chào Quý Luật sư,

   Nhân dịp ngày truyền thống Luật sư vừa rồi và Ngày pháp luật Việt Nam sắp đến, Dân Luật kính chúc quý Luật sư dồi dào sức khỏe, thành công hơn với con đường sự nghiệp hiện tại và tương lai.

   Sau đây, Dân Luật xin công bố Danh sách Luật sư tiêu biểu của tháng 10/2018:

   STT

   TÊN ĐĂNG NHẬP

   HỌ VÀ TÊN

   ĐỊA CHỈ EMAIL

   TỔNG SỐ BÀI

   1

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   67

   2

   NguyenNhatTuan

   LS, ThS

   Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   55

   3

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   44

   4

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   25

   5

   LS_CaoSyNghi

   LS. Cao Sỹ Nghị

   caosynghi@gmail.com

   17

   Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Quý Luật sư. Chúc Quý Luật sư một buổi chiều làm việc hiệu quả

    

    

   daituyet_tam, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 05/12/2018
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 11/2018

   Xin chào quý Luật sư,

   Sau đây, Dân Luật công bố danh sách Luật sư tiêu biểu tháng 07/2018

   Chúc quý Luật sư một tuần làm việc hiệu quả.

   STT

   TÊN ĐĂNG NHẬP

   HỌ  TÊN

   ĐỊA CHỈ EMAIL

   TỔNG SỐ BÀI VIẾT

   1

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   70

   2

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   56

   3

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   48

   4

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   17

   5

   luatsungothethem

   LS. Ngô Thế Thêm

   luatsungothethem@gmail.com

   10

    

   Xin chân thành sự cộng tác của Quý Luật sư, chúc Quý Luật sư thật nhiều sức khỏe và công việc được thuận lợi.

   Khongtheyeuemhon, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  • admin - 07/01/2019
   LUẬT SƯ TIÊU BIỂU THÁNG 12/2018

   Tết sắp đến, Xuân cận kề Dân Luật xin chúc Quý Luật sư một năm mới nhiều sức khỏe, công việc phát triển và đón Tết vui vẻ, ấm áp cùng gia đình của mình.

   Sau đây, Dân Luật xin thông báo Danh sách Dân Luật tiêu biểu của tháng 12/2018:

   STT

   TÊN ĐĂNG NHẬP

   HỌ  TÊN

   ĐỊA CHỈ EMAIL

   TỔNG SỐ BÀI VIẾT

   1

   NguyenNhatTuan

   LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn

   nguyennhattuan71@yahoo.com

   60

   2

   toanvv

   LS. Vũ Văn Toàn

   toanvuvan@gmail.com

   56

   3

   thanhtungrcc

   LS. Nguyễn Thanh Tùng

   luatsuthanhtung@gmail.com

   49

   4

   luatsungothethem

   LS. Ngô Thế Thêm

   luatsungothethem@gmail.com

   26

   5

   LuatSuDuongVanMai

   LS. Dương Văn Mai

   lsduongmai@gmail.com

   14

    

   Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý Luật sư.

    

   Khongtheyeuemhon, ntdieu cảm ơn admin vì bài viết hữu ích
  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT