Back

Ls. Nguyễn Đình Thái Hùng - LS_ThaiHung

  Ls. Nguyễn Đình Thái Hùng - LS_ThaiHung Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Văn phòng Luật sư Thái Hùng
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
   Luật sư - Trưởng văn phòng
  • Đại học:
  • Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Luật Quốc tế - 1998

  Sở thích

  • HBO, CINIMAX
  • thế giới động vật

  Chữ ký

  LS Nguyễn Đình Thái Hùng

  Email: luatsuthaihung@gmail.com

  Website: http://Vplsthaihung.com

  Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

  Điện thoại 0903.017977

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT