Back

Luật sư Đoàn Khắc Độ - lskhacdo

  Luật sư Đoàn Khắc Độ - lskhacdo Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Trường Đại học Luật TP.HCM
  • Luật Kinh tê - 2008

  Sở thích

  Chữ ký

  Luật sư Đoàn Khắc Độ, Đoàn Luật sư Tp.HCM

  Điện thoại: 0903 168 986

  Email: lskhacdo@gmail.com

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT