Menu

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

Đăng nhập

  Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

  của inseco - 5775 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • inseco - 08/04/2019
   Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định
   Kính chào Luật sư!
    
   Công ty em muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định điều khoản nào để miễn nhiệm, cụ thể trường hợp như thế này: Anh thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả mà hơn nữa ảnh đang trong nhiệm kỳ mà cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy cách nào để miễn nhiệm anh thành viên Hội đồng quản trị này? 
    
   Xin trân trọng cảm ơn!
    ThS_LS_PhanCongTien, ThanhLongLS cảm ơn inseco vì bài viết hữu ích
   • 24128

   4 phản hồi

   • leanhthu - 25/04/2019
    Re:Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

    Chào bạn! Trường hợp trên của bạn tôi tư vấn như sau:

    Theo quy định Tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau

    "Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

    1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
     
    2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
     
    a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
     
    b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
     
    c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
     
    d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
     
    đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
     
    e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
     
    g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
     
    h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
     
    i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
     
    k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.·"
     
    Chiếu theo quy định viện dẫn trên thì Công ty bạn cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
     
    Trân trọng!

    Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

    Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

    Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

    Trân trọng!

    inseco, ThanhLongLS, PhongDuy80, và 1 người nữa cảm ơn leanhthuvì bài viết hữu ích
   • hongngas - 17/05/2019
    Re:Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

    khó lòng mà miễn nhiệm được

    vấn đề này em cũng đang quan tâm

    inseco cảm ơn hongngas vì bài viết hữu ích
   • Wip - 15/11/2019
    Re: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

    Chòa bạn,

    Công ty bạn là công ty CP 100% vốn tư nhân?

    Nếu Điều lệ công ty không quy định thì áp dụng các quy định của luật doanh nghiệp. Điều kiện để miễn nhiệm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Vấn đề là thẩm quyền bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT của công ty được Điều lệ công ty quy định thế nào? sau đó mới xác định đến thủ tục bầu và miễn nhiệm.

    Thông thường quyền bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc về Đại hội đồng cổ đông của công ty. Do vậy, khi muốn miễn nhiệm thành viên HĐQT, công ty phải tổ chức Đại HĐCĐ và đại diện công ty có tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiễm thành viên HĐQT để Đại hội thông qua.

    Trân trọng.

    ThanhLongLS cảm ơn Wip vì bài viết hữu ích
   • viettelglobal - 27/11/2019
    Re:Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

    Nếu Điều lệ Công ty không quy định thì chỉ áp dụng Luật doanh nghiệp. Điều 156 Luật doanh nghiệp chỉ đề cập tới thẩm quyền mà không đề cập trình tự thủ tục. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng triệu tập và thông qua ĐHĐCĐ theo luật. 

    ThanhLongLS cảm ơn viettelglobal vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT