Menu

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

Đăng nhập

  Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định

  của inseco - 3480 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • inseco - 08/04/2019
   Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi điều lệ công ty không quy định
   Kính chào Luật sư!
    
   Công ty em muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định điều khoản nào để miễn nhiệm, cụ thể trường hợp như thế này: Anh thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả mà hơn nữa ảnh đang trong nhiệm kỳ mà cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy cách nào để miễn nhiệm anh thành viên Hội đồng quản trị này? 
    
   Xin trân trọng cảm ơn!
   ThanhLongLS cảm ơn inseco vì bài viết hữu ích
  • 19208

  2 phản hồi

  • leanhthu - 25/04/2019
   Re:Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

   Chào bạn! Trường hợp trên của bạn tôi tư vấn như sau:

   Theo quy định Tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau

   "Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

   1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
    
   2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
    
   a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
    
   b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
    
   c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
    
   d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
    
   đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
    
   e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
    
   g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
    
   h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
    
   i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
    
   k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.·"
    
   Chiếu theo quy định viện dẫn trên thì Công ty bạn cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
    
   Trân trọng!

   Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

   Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

   Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

   Trân trọng!

   inseco, ThanhLongLS, PhongDuy80 cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  • hongngas - 17/05/2019
   Re:Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

   khó lòng mà miễn nhiệm được

   vấn đề này em cũng đang quan tâm

   inseco cảm ơn hongngas vì bài viết hữu ích
  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT