Menu

Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

Đăng nhập

  Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

  của ngonhiphuong - 11321 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • ngonhiphuong - 01/09/2016
   Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

   Kính gửi Luật sư,

   Công ty tôi là công ty con của 1 cty ở nước ngoài, cả 2 công ty này đều do 1 người làm chủ sở hữu.

   Thời gian vừa qua, bên tôi có giao kết một số hợp đồng với công ty mẹ trong đó có hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên, phía ngân hàng Nhà nước trả lời trường hợp này hợp đồng giữa hai bên là vô hiệu vì theo Luật dân sự 2005 thì một cá nhân không được thực hiện ký trên cùng 1 hợp đồng (chủ của 2 công ty là 1 người).

   Tuy vậy, tôi vẫn muốn nhận được ý kiến đóng góp cũng như tư vấn của các Luật sư trong việc này. Xin chân thành cảm ơn!

   • 33411

   4 phản hồi

   • lamsonlawyer - 04/10/2016
    Re: Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

    Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

    Theo quy định tại Khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005:

    Điều 144. Phạm vi đại diện 

    5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

    Bạn là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện của cả 2 công ty thì trường hợp này bạn không được đại diện cho cả 2 bên ký trên 1 hợp đồng.

    Bạn có thể ủy quyền cho cấp phó của 1 trong 2 công ty để ký các hợp đồng với bên còn lại.

    Trân trọng! 

    Ls Nguyễn Lâm Sơn

    ĐT: 0982.976.486

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Mb: 04.6680.6683

    DĐ: 0982.976.486

    Email: lamsonlawyer@gmail.com

    Web: http://luatthanhdo.com

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ Email: lamsonlawyer@gmail.com, Web: www.luatthanhdo.com hoặc ĐT: 0982.976.486; 04.6680.6683

    Trangbaominh cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
   • Trangbaominh - 06/10/2016
    Re:Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

    Liên quan đến vấn đề 1 cá nhân có được ký ở 2 bên của Hợp đồng. Trường hợp của tôi hỏi là Cá nhân X cho Công ty Y vay vốn, lập hợp đồng vay nhưng cá nhân X này cũng đồng thời là Giám đốc Công ty Y, vậy hợp đồng ký giữa Công ty Y (cá nhân X ký chức danh Giám đốc) với cá nhân X thì hợp đồng này có hợp lệ không? 

    Cảm ơn và mong nhận được phản hồi.

   • kiemlawyer - 06/10/2016
    Re:Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

    Bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 86 Luật doanh nghiệp hiện hành để giải thích cho cán bộ ngân hàng. Khi các điều kiện của điều 86 được thỏa mãn, bạn hoàn toàn có thể để 1 người ký 2 bên trong hợp đồng và đây là "trường hợp pháp luật có quy định khác" mà Khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 đề cập.

    "Điều 86. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

    1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

    a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty;

    b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

    c) Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này;

    d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

    đ) Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khoản này.

    Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

    2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

    3. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

    a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

    b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

    c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này.

    4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

    5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty." 

    Trangbaominh cảm ơn kiemlawyer vì bài viết hữu ích
   • Chedoketoan - 27/06/2019
    Re:Một cá nhân có được phép ký hai bên trong hợp đồng?

    rất hữu ích, cảm ơn anh

    ThanhLongLS cảm ơn Chedoketoan vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT