Menu

Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế

Đăng nhập

  Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế

  của phungpham1973 - 2470 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 02/05/2019
   Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế
   Vợ tôi đăng ký người phụ thuộc cho 02 con trước từ đầu năm 2018. Sau đó khi tôi đi làm tại Hưng Yên từ tháng 06/2018, nên vợ tôi muốn chuyển ngay phần đăng ký người phụ thuộc sang cho tôi.
    
   Vì vậy vợ tôi muốn chuyển đăng ký người phụ thuộc sang cho  tôi ngay từ tháng 06/2018 nhưng khi gọi điện đến Cục thuế tỉnh Hưng Yên thì được giải đáp như sau “Phải chờ hết năm dương lịch thì mới chuyển sang cho tôi được vì mỗi năm chỉ làm 01 lần cho người có thu nhập chịu thuế”. Như vậy có đúng hay không?
   • 4668

   3 phản hồi

   • minhpham1995 - 02/05/2019
    Re: Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế

    Về vấn đề này có hướng dẫn tại Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

    Theo đó có nội dung hướng dẫn như sau căn cứ Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

    Điều 9. Các khoản giảm trừ

    ...

    1. Giảm trừ gia cảnh

    ...

    c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

    h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

    ...

    h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

    Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.”

    Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong năm tính thuế 2018, người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm. Trường hợp người nộp thuế (là bố) muốn tính giảm trừ gia cảnh cho con thì thực hiện thủ tục đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Tiết h.2.1.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên để được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế từ năm 2019.

     

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có hướng dẫn chi tiết về một trường hợp tương tự:

    Về nguyên tắc mỗi người phụ thuộc (NPT) chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế (NNT) trong năm tính thuế, vì vậy, trong năm tính thuế 2017, một NPT không thể tính giảm trừ gia cảnh cho một NNT 02 tháng đầu năm và cho một NNT khác 10 tháng còn lại. Trường hợp Độc giả lựa chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT là con đến hết năm 2016 và chuyển NPT sang tính giảm trừ gia cảnh cho vợ từ 01/01/2017 thì Độc giả liên hệ với cơ quan chi trả thu nhập để cắt giảm trừ gia cảnh đến hết 31/12/2016.  Nếu việc giảm NPT làm tăng nghĩa vụ thuế TNCN tháng 1, tháng 2 của Độc giả thì hai bên chủ động làm việc để xác định nghĩa vụ cụ thể tăng thêm, trên cơ sở đó, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện kê khai điều chỉnh tờ khai thuế TNCN theo quy định.

    http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/thue/page146/hdttncc_chitiet;jsessionid=zSDrjwd38V6q_imG9k5RsTqtYMfBUP64Q78xYbEOfMKSKXPlcN94!-1842785783!794856228?id=142497&_adf.ctrl-state=e38hayorp_4&_afrLoop=30559753785721023#!%40%40%3F_afrLoop%3D30559753785721023%26id%3D142497%26_adf.ctrl-state%3Dbhi64lfib_4

   • linhtrang123456 - 28/12/2019
    Re:Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế

    Như thông tin bạn cung cấp thì một người phụ thuộc chỉ được đăng ký cho một người nộp thuế trong một năm tính thuế. Mình thấy việc áp dụng như vậy là đúng vì có thể nhiều trường hợp có thể căn cứ vào quy định được chuyển này để làm giảm số thuế phải nộp đối với một người.

   • thuylinh2311 - 31/01/2020
    Re:Một người không tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người trong một năm tính thuế

    Nội dung này có Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn. Theo đó trong năm tính thuế, người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì tiếp tục thực hiện giảm trừ gia cảnh đến hết năm (hoặc nếu không thì sẽ xác định người kia giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ đầu năm). Cơ quan thuế sẽ không chấp nhận việc chuyển người phụ thuộc cho người nộp thuế khác trong cùng 01 năm tính thuế.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT