Menu

Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật???

Đăng nhập

  Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật???

  của chipsbong - 18064 lượt xem
  • chipsbong - 05/12/2009
   Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật???
   Em được biết, có 4 tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoà thiện của hệ thống pháp luật nói chung là tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp, trình độ kỹ thuật lập pháp, nhưng em không rõ tính phù hợp là gì, mong các anh chị giúp em giải đáp giùm ạ.
   • 22523

   3 phản hồi

   • phanhoanhutlx - 05/12/2009
    Ý kiến
    $0 $0Theo mình tính phù hợp ở đây đó là Pháp luật phải phù hợp với tình hình kinh tế chính trị xã hội mà nó điều chỉnh. $0 $0Pháp luật là kiến trúc thượng tầng và yêu cầu đặt ra là kiến trúc thượng tầng phải phản ánh đứng với cơ sở hạ tầng. Khi đó mới thúc đẩy được sự phát triển của cơ sở hạ tầng ( kinh tế xã hội ). Nếu phản ánh không đúng ( không phù hợp) thì sẽ kìm hãm sự phát triển.$0 $0Không biết ý kiến của mình có đúng không nữa. Mong mấy bạn đóng góp $0 $0
    hipgov cảm ơn phanhoanhutlx vì bài viết hữu ích
   • jamebachlaw - 12/03/2014
    Re:Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật???

    4 yếu tố

    Tính toàn diện

    Tính đồng bộ

    Tính phù hợp

    Trình độ và kỹ thuật lập pháp

    >>Diện Bộ Hợp Kỹ

    jamebond

   • HOATUMONG - 03/04/2016
    ..
    Tính phù hợp được hiểu là sự tương thích của hệ thống pl với tính chất, trình độ phát triển của xã hội. Phù hợp với quy luật vận động và phát triển của các quan hệ xã hội. Biểu hiện qua 2 nội dung: Hệ thống pl không vượt trước so với trình độ phát triển của các qhxh mà nó điều chỉnh. Hệ thống pl không lạc hậu hơn so với qhxh mà nó điều chỉnh.
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT