Menu

Mức lãi suất mới khi chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN tại TP. HCM

Đăng nhập

  Mức lãi suất mới khi chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN tại TP. HCM

  của vankhanhnhu - 243 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • vankhanhnhu - 22/01/2021
   Mức lãi suất mới khi chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN tại TP. HCM

   Mức lãi suât chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN tại TP. HCM

   Mức lãi suât chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN tại TP. HCM

   Ngày 20/1/2021, Bảo hiểm xã hội TP. HCM có Thông báo 132/TB-BHXH thay đổi mức tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

   Việc tính lãi chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg, được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BTC.

   Tiền lãi chậm đóng được xác định như sau:

   Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) x Lãi suất chậm đóng (%/tháng)

   Trong đó:

   - (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng.

   - (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n).

   - Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm.

   Đầu năm nay, vào ngày 6/1/2021, tại Thông báo 25/TB-BHXH, Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã quy định lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 là 0.2083/tháng.

   Tuy nhiên, tại Thông báo 132, mức lãi suât này đã được thay đổi. Cụ thể:

   (1) Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,8366%/ tháng.

   (2) Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,5134%/ tháng.

   Tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, mức phạt hành chính đối với doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp có thể lên đến 75 triệu đồng.

   Mức lãi suất này sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thay thế.

    ThanhLongLS cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
   • 465

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT