Menu

Mức phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng

Đăng nhập

  Mức phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng

  của vytran92 - 579 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • vytran92 - 14/04/2018
   Mức phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng

   Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

   Theo đó, mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng của kế toán trưởng ở các Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan); Cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể là 0,2 so với mức lương cơ sở.

   Người được bổ nhiểm làm kế toán trưởng ở các Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng nêu ở trên cho phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

   Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ 15/5/2018.

  • 840

  2 phản hồi

  • zich-nt - 14/04/2018
   Re:Mức phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng

   vậy phụ trách kế toán có phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu?ad

  • ntdieu - 14/04/2018
   Re:Mức phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng

   Phụ trách kế toán được 0,1 nha bạn.

   Kể cũng hài nhỉ, mỗi tháng phụ cấp cho KTT có hơn 200K để họ có trách nhiệm :-O

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT