Menu

Năm 2011, Tổng cục Thuế triển khai rộng ứng dụng quản lý thuế

Đăng nhập

  Năm 2011, Tổng cục Thuế triển khai rộng ứng dụng quản lý thuế

  của tranthibichvan_tax06 - 8766 lượt xem
  • tranthibichvan_tax06 - 04/04/2011
   Năm 2011, Tổng cục Thuế triển khai rộng ứng dụng quản lý thuế
   Năm 2011 ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuế; đồng thời, mở rộng cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, thí điểm nộp thuế qua ngân hàng, thực hiện minh bạch hóa thủ tục thuế, cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện... Hoàn thành mục tiêu trên, trong quý 2/2011, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tổ chức rà soát kết quả triển khai tất cả các ứng dụng của ngành đã triển khai trong năm 2010. Đồng thời, đánh giá kết quả triển khai ứng dụng, đảm bảo cập nhật dữ liệu đầy đủ chính xác. Phân tích rõ nguyên nhân các ứng dụng đang triển khai chậm hoặc chưa nhập đầy đủ dữ liệu như: Ứng dụng thu thập thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp các cấp; ứng dụng quản lý hồ sơ người nộp thuế cấp chi cục; ứng dụng quản lý thu nợ cấp chi cục...
   Bên cạnh đó, các cục thuế chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, gắn việc khai thác ứng dụng trong công tác hàng ngày với tiêu chuẩn thi đua, quy hoạch cán bộ...
   Tổng cục Thuế cho biết, năm 2011, đơn vị này tập trung triển khai 6 dự án trọng điểm sau: Tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu tập trung thông tin về các doanh nghiệp và hộ kinh doanh do cấp chi cục thuế quản lý trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục nâng cấp ứng dụng khai thác thông tin phục vụ cho các nhu cầu chỉ đạo, quản lý, thanh tra tại các cấp, đặc biệt phục vụ yêu cầu công tác quản lý thuế doanh nghiệp lớn.
   Năm 2011, ngành Thuế tiếp tục thực hiện mở rộng dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho khoảng 30.000 doanh nghiệp tại 40 tỉnh, thành phố, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.
   Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại 5 cục thuế: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, năm 2011, Tổng cục Thuế dự kiến sẽ triển khai rộng hệ thống này cho khoảng 30 cục thuế. Tuy nhiên, việc triển khai phụ thuộc vào thời gian mua sắm hệ thống thiết bị cho trung tâm cơ sở dữ liệu tập trung.
   Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 thay thế Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, theo đó hầu hết mẫu biểu tờ khai thuế đang áp dụng cho người nộp thuế được thay đổi. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiến hành nâng cấp toàn bộ các ứng dụng liên quan đến quản lý thuế tại 3 cấp, đảm bảo ứng dụng kịp thời yêu cầu thay đổi nghiệp vụ. Do đó, việc nâng cấp hệ thống ứng dụng sẽ được chia thành một số giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (đến tháng 7/2011) sẽ đáp ứng toàn bộ các đầu nhập thông tin vào hệ thống ứng dụng theo mẫu biểu mới và xử lý thông tin tính thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý theo dõi số thuế thu, nộp.
   Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp kiến trúc các hệ thống ứng dụng quản lý các loại thuế hiện hành lên mô hình xử lý tập trung. Dự án sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2011) nâng cấp kiến trúc hệ thống ứng dụng, xây dựng kiến trúc ứng dụng xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý các chức năng quản lý thuế lõi (đăng ký thuế, xử lý tờ khai, kế toán thuế, quản lý nợ thuế...); nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế hiện hành theo kiến trúc ứng dụng mới với các chức năng lõi; triển khai thí điểm ứng dụng 1 cục thuế có quy mô vừa và 1 cục thuế có quy mô nhỏ và toàn bộ các chi cục thuế trực thuộc. Giai đoạn 2 (2012) triển khai trên toàn quốc.
   Năm 2011, Tổng cục Thuế tập trung tập huấn hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trọng điểm sẽ triển khai trong ngành như: Tập huấn các ứng dụng đáp ứng thay đổi chính sách và mẫu biểu tờ khai thuế đáp ứng Đề án 30 và Thông tư 28... tập huấn nâng cấp ứng dụng nhận tờ khai thuế qua mạng (iHTKK). Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị lãnh đạo các cục thuế tổ chức kiểm tra trình động sử dụng máy tính và khả năng khai thác dữ liệu của cán bộ thuế phù hợp với từng chức năng quản lý... Nâng cao công tác an ninh, an toàn dữ liệu và mạng, đảm bảo nhu cầu truy cập Internet để khai thác thông tin cho cán bộ tại cơ quan văn phòng cục thuế. Đồng thời, quản lý tốt số lượng trang thiết bị tin học tại tất cả các cơ quan thuế theo đúng quy định của ngành. Tổng cục Thuế sẽ ban hành Quy chế quản lý, vận hành hạ tầng hệ thống CNTT tại cục thuế, chi cục thuế để quy định và chuẩn hóa công tác sử dụng, khai thác và quản trị hạ tầng CNTT tại cấp cục và chi cục.
   Đầu năm 2012, Luật Thuế phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành. Tổng cục Thuế đang tổ chức phân tích nghiệp vụ, quy trình quản lý thuế phi nông nghiệp để xác định yêu cầu ứng dụng CNTT phục vụ việc triển khai luật thuế này. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát lại dữ liệu và thông tin về quản lý thuế nhà đất hiện tại để chuẩn bị dữ liệu chuyển đổi khi triển khai ứng dụng mới vào cuối năm 2011.
   (Trung Kiên)
   TCDT

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

    LC1305 cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
   • 9861

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT