Menu

Năm 2015, sẽ không được xuất cảnh nếu còn nợ thuế!

Đăng nhập

  Năm 2015, sẽ không được xuất cảnh nếu còn nợ thuế!

  của nguyenanh1292 - 2617 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyenanh1292 - 15/07/2015
   Năm 2015, sẽ không được xuất cảnh nếu còn nợ thuế!

   Đến nay, con số các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế nhà nước khá lớn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của nhà nước, các biện pháp cưỡng chế về thuế như phải nộp tiền chậm nộp dường như đi vào bế tắc.

   Nắm được tình hình đó, bên cạnh các biện pháp cưỡng chế về thuế đang hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đang đề xuất việc không cho phép xuất cảnh, hay tạm hoãn xuất cảnh khi vẫn còn nợ thuế.

   Cụ thể:

   Trường hợp không được phép xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

   - Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên quá 90 ngày.

   - Cá nhân còn nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên quá 90 ngày.

   Lưu ý: không áp dụng với trường hợp có đặt tiền, tài sản hay biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức này bảo lãnh để nộp thuế đầy đủ.

   Các đối tượng khi thuộc một trong các trường hợp trên gồm:

   Công dân Việt Nam là:

   - Người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm:

     + Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên).

     + Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 01 thành viên, doanh nghiệp nhà nước).

     + Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần).

     + Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã).

     + Thành viên công ty hợp danh.

     + Chủ doanh nghiệp tư nhân.

     + Cá nhân được Điều lệ của pháp nhân hoặc quyết định thành lập pháp nhân quy định là người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

   - Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

   - Cá nhân khác chưa nộp thuế.

   Lưu ý: Thuế bao gồm các khoản thuế theo quy định pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật đất đai do cơ quan thuế quản lý thu; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp,tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

   Công dân Việt Nam chưa được phép xuất cảnh cho đến khi đã nộp đầy đủ thuế

   Xem chi tiết nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc không cho phép xuất cảnh, hay tạm hoãn xuất cảnh khi vẫn còn nợ thuế.tại đây.

   shin_butchi cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  • 3606

  2 phản hồi

  • shin_butchi - 15/07/2015
   Re:Năm 2015, sẽ không được xuất cảnh nếu còn nợ thuế!

   Mấy bác có ý định đi du lịch thì cũng nên giải quyết nốt vụ này, chứ không kế hoạch du lịch lại lở dở

  • nguoitruongphu - 15/07/2015
   Re: Năm 2015, sẽ không được xuất cảnh nếu còn nợ thuế!

   Trường hợp không được phép xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

   - Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên quá 90 ngày.

   - Cá nhân còn nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên quá 90 ngày

   ***   49 triệu   đi bình thường.....hoặc là 89 ngày

   Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

   nguoitruongphu

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT