Menu

Nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Đăng nhập

  Nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

  của hieplak28 - 9899 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • hieplak28 - 29/03/2008
   Nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?


   Gia đình tôi là gia đình chính sách. Vậy có được miễn, giảm thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

   Xin tư vấn cho tôi biết.

   • 10726

   1 phản hồi

   • Dangquangphuc - 29/03/2008
    Re: Nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

    Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm trong trường hợp đối với các loại đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng.

    Nếu có đầy đủ giấy tờ chứng minh là gia đình có công với cách mạng thì gia đình bạn thuộc đối tượng được xét miễn, giảm nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất. (Đ 36 LĐĐ; Đ 11,12,13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; điểm 3 mục II và điểm 2 mục III phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ).

    Ls. Đặng Quang Phục

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT