Menu

Người vay không trả nợ ngân hàng, cũng không hợp tac bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ

Đăng nhập

  Người vay không trả nợ ngân hàng, cũng không hợp tac bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ

  của Thanhdqn - 10429 lượt xem
  • Thanhdqn - 08/08/2015
   Người vay không trả nợ ngân hàng, cũng không hợp tac bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ
   Loi dau tien cho toi gui loi chuc suc khoe toi luat su! Toi la mot can bo tin dung o mot ngan thuong mai. Toi co mot ho vay von tai chi nhanh toi, den ngay den han, khach hang khong co tien tra no NH. Tu ngay qua han khach hang khong co dong thai tich cuc hop tac voi ngan hang de giai quyet cong no. Do qua han lau ngay (2 nam) nen so tien lai rat lon, ngan hang da dung moi bien phap de thu hoi: don doc KH (khach hang), dong vien gia dinh, ket hop voi chinh quyen noi cu tru cua kh de lam viec, nhung cung ko co ket qua, kh co tinh khong chiu ban giao tai san de ngan hang phat mai ban tai san the chap de thu no (tai san bao dam la dat o, nha o, hop dong the chap day du thep quy dinh cua phap luat). Tai san hien nay khong co tranh chap. Toi muon hoi luat su, sau khi da dung nhiu bien phap khac nhau nhung van ko thu hoi no duoc, toi phai lam gi tiep theo de thu no duoc ma theo dung quy dinh cua NH (agribank) va phap luat, toi dang tinh hoan thien ho so day du de kien KH ra toa an cap huyen (tru so NH cua toi thuoc cap huyen quan ly). Vay toi can lam nhung thu tuc gi de kien KH ra toa an de nho phap luat phan xu. Mot Lan nua chuc suc khoe luat su, mong nhan duoc hoi am som cua luat su! Cam on a!
   • 43067

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT