Menu

Người Việt Nam ở nước ngoài có được nhận tặng cho tài sản là nhà đất ở Việt Nam không ?

Đăng nhập

  Người Việt Nam ở nước ngoài có được nhận tặng cho tài sản là nhà đất ở Việt Nam không ?

  của hieplak28 - 5979 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • hieplak28 - 29/03/2008
   Người Việt Nam ở nước ngoài có được nhận tặng cho tài sản là nhà đất ở Việt Nam không ?

   Ông A đi nước ngoài để lại nhà đất của mình cho ông B đứng tên.

   Ông B trước khi chết sợ con cháu tranh chấp nên muốn trả lại nhà cho ông A.

   Với giấy tờ nhà đất hợp lệ, các con đều đồng ý, ông B có thể làm thủ tục tặng cho nhà cho ông A hay không?

   Xin hướng dẫn làm thế nào để ông A không bị mất căn nhà đó.

   • 6792

   1 phản hồi

   • Dangquangphuc - 29/03/2008
    Re: Người Việt Nam ở nước ngoài có được nhận tặng cho tài sản là nhà đất ở Việt Nam không ?


    Nếu ông A đi nước ngoài nhưng không định cư, vẫn thường về Việt <st1:country-region >Nam</st1:country-region> (chưa thôi quốc tịch Việt <st1:place ><st1:country-region >Nam</st1:country-region></st1:place>) thì ông A vẫn được quyền đứng tên quyền sở hữu tài sản nhà đất. Do đó ông B có thể làm thủ tục tặng cho nhà đất cho ông A.

    Nếu ông A định cư ở nước ngoài, thuộc các đối tượng sau đây: người về đầu tư lâu dài có nhu cầu nhà ở tại Việt Nam; người có công đóng góp với đất nước; những nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ xây dựng sự nghiệp đất nước.

    Người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam (với thời hạn được phép từ 06 tháng trở lên) và các đối tượng khác do Uỷ ban thường vụ quốc hội qui định thì ông B vẫn có thể làm thủ tục tặng cho nhà đất cho ông A.

    Ngược lại, nếu ông A không thuộc các đối tượng vừa nêu, nếu được tặng cho thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó. Như vậy ông A vẫn được nhận bằng giá trị căn nhà do ông B tặng cho. (Đ 121 LĐĐai; Đ 126 Luật nhà ở, Đ 65 NĐ 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở)

    Ls. Đặng Quang Phục

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT