Menu

Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

Đăng nhập

  Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

  của happy_smile - 6725 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • happy_smile - 19/07/2018
   Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức
   Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xác định những người là công chức.
    
   Theo đó, nhiều đối tượng sẽ không còn là công chức nữa ngay khi Dự thảo này được thông qua. Cụ thể là những phần được bôi vàng dưới đây:
    

   Hiện hành

   (Nghị định 06/2010/NĐ-CP)

   Dự thảo mới

   Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

   Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

   Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc:

   - Các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, 

   - Văn phòng Chủ tịch nước, 

   - Văn phòng Quốc hội, 

   - Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao,

   - Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

   - Cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc:

   - Các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, 

   - Văn phòng Chủ tịch nước, 

   - Văn phòng Quốc hội, 

   - Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

   - Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

   Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc:

   - Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

   - Tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

   - Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; 

   - Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc:

   - Tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

   -  Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy.

   Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

    

   Lưu ý, theo Dự thảo thì Chỉ xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên để phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thành lập.
    
   - Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.
    
   - Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chính sách, chiến lược thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện.
    Xmen-8711 cảm ơn happy_smile vì bài viết hữu ích
   • 28752

   4 phản hồi

   • Mydung0407 - 19/07/2018
    Re:Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

    Việc tinh giảm biên chế này đang được nhà nước thi hành rất tốt. Nhằm đảm bảo được chất lượng, số lượng phù hợp với tính chất công việc. Ngoài ra, nhà nước cũng đang có chính sách khuyến khích ủng hộ những cán bộ công chức lớn tuổi về hưu trước thời hạn.

    Khuatthithu cảm ơn Mydung0407 vì bài viết hữu ích
   • kindy_tran_8_2 - 09/06/2019
    Re:Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

    Như vậy, có phải công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm:

    - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

    - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ;

    - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy.

     

   • lananh8998 - 16/12/2019
    Re:Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

    Về vấn đề tinh giảm biên chế, theo quan điểm cá nhân của mình là cần thiết. Thứ nhất, số lượng công chức, viên chức hiện nay quá lớn gây áp lực lên ngân sách nhà nước cho công tác chi trả lương. Thứ hai, số lượng công chức, viên chức nhiều nhưng hiệu quả của công tác chưa cao, cần tinh chế lại chọn lọc để giữ lại đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất tốt.

   • LuatThanhLuat - 31/12/2019
    Re:Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

    Mình thấy hay nhất là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức nữa là một quy định hoàn toàn hợp lý. Ai cũng có khả năng bị sa thải nếu làm việc không hiệu quả, đơn vị không tăng trưởng. Những người này sẽ là viên chức lãnh đạo và ký hợp đồng 5 năm 1 lần.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT