Menu

Những điều cần lưu ý khi công ty thuê lao động nước ngoài?

Đăng nhập

  Những điều cần lưu ý khi công ty thuê lao động nước ngoài?

  của HNP1997 - 1068 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • HNP1997 - 01/08/2019
   Những điều cần lưu ý khi công ty thuê lao động nước ngoài?

   Những điều cần lưu ý khi công ty thuê lao động nước ngoài

   Căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm tại Việt Nam:

   Lao động nước ngoài
   1 Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

   - NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

   - Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

   2 Đối tượng không thuộc đối tượng tham gia BHXH - NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
   3 Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng

    

   - NSDLĐ quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau:
   + Quỹ ốm đau và thai sản (3%)

   + Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)

   + Từ ngày 01/01/ 2022 quỹ hưu trí và tử tuất (14%).

   - NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   4 Đối với NLĐ giao kết HĐLĐ nhiều người sử dụng lao động - NLĐ mà giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ phải đóng theo từng HĐLĐ đã giao kết
   5 Chế độ BHXH

   - NLĐ là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc:

   + Ốm đau;

   + Thai sản;

   + Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   + Hưu trí và tử tuất.

   6 Chế độ BHXH một lần - NLĐ có quyền được hưởng BHXH một lần mà không cần điều kiện sau 1 năm không tham gia BHXH kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ
   7 NLĐ là người nước ngoài đang hưởng lương lưu - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.

    

    ThanhLongLS cảm ơn HNP1997 vì bài viết hữu ích
   • 4522

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT