Menu

nơi cư trú của người chưa thành niên, người làm nghề lưu động, và quân nhân. Thực trạng và giải pháp ?

Đăng nhập

  nơi cư trú của người chưa thành niên, người làm nghề lưu động, và quân nhân. Thực trạng và giải pháp ?

  của nguyendatlaw - 3204 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyendatlaw - 29/09/2011
   nơi cư trú của người chưa thành niên, người làm nghề lưu động, và quân nhân. Thực trạng và giải pháp ?
   Mọi người ơi, bộ luật dân sự 2005 đã quy định rõ về nơi cư trú của người chưa thành niên, người làm nghề lưu động và nơi cư trú của quân nhân. Cụ thể là

   Ðiều 53. Nơi cư trú của người chưa thành niên 

   1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

   2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

          

   Ðiều 56. Nơi cư trú của quân nhân 

   1. Nơi cư trú của quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân.

   2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của những người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Ðiều 52 của Bộ luật này.

   Ðiều 57. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động  

   Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Ðiều 52 của Bộ luật này.

   Tuy nhiên việc áp dụng quy định của luật vào thực tế vẫn còn có những trường hợp khó khăn và gây ra nhiều thắc mắc cũng như tranh cãi. Mọi người cùng thảo luận và đóng góp ý kiến giúp mình nha. Thanks

    Cuộc đời là cái đinh còn mình là cái búa

    ..................... 0987878474 ....................

   • 3527

   1 phản hồi

   • BachThanhDC - 30/09/2011
    Re:nơi cư trú của người chưa thành niên, người làm nghề lưu động, và quân nhân. Thực trạng và giải pháp ?
    Bạn muốn mọi người thảo luận và đóng góp ý kiến giúp bạn về vấn đề gì đây?

    Bạn phải nêu ra những kho khăn, vướng mắc cụ thể là gì và tranh cãi như thế nào thì mọi người mới thảo luận được chứ.

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT