Menu

Phải làm sao khi di chúc không rõ ràng?

Đăng nhập

  Phải làm sao khi di chúc không rõ ràng?

  của lethigam_ms - 5554 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • lethigam_ms - 03/04/2008
   Phải làm sao khi di chúc không rõ ràng?
   Ba tôi mất có để lại di chúc và chú tôi là người được chỉ định công bố di chúc. Đến khi công bố di chúc thì những người được hưởng di sản lại hiểu khác nhau khiến việc phân chia di sản chưa thể thực hiện được. Chúng tôi phải làm sao?
   • 6203

   1 phản hồi

   • ls_tranconglytao - 03/04/2008
    Khi di chúc không rõ ràng,
    Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực và các mối quan hệ của người mất.

    Nếu những người trên không thống nhất về nội dung di chúc thì coi như không có di chúc và việc chia tài sản lúc này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

    Nếu chỉ có một phần di chúc không giải thích được nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu lực (Điều 673 Bộ luật Dân sự)
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT