Menu

Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Đăng nhập

  Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  của kindy_tran_8_2 - 8066 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • kindy_tran_8_2 - 16/05/2019
   Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

   Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

   Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

   Vậy chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp có gì khác nhau? 

   Tiêu chí

   Chia doanh nghiệp

   Tách doanh nghiệp

   Hợp nhất doanh nghiệp

   Sáp nhập doanh nghiệp

   Khái niệm

   Là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành hai hoặc nhiều công ty mới.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách thành một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

   Hai hay một số công ty hợp nhất thành một công ty mới.

   Một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác.

   Hình thức

   Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

   Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

   Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 doanh nghiệp mới

   Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.

   Hệ quả pháp lý

   Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều công ty mới.

   Công ty bị tách vẫn tồn tại sau khi hình thành nên công ty mới.

   Tạo ra một doanh nghiệp mới  và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

   Chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

   Cơ sở pháp lý

   Điều 192 Luật Doanh nghiệp.

   Điều 193 Luật Doanh nghiệp.

   Điều 194 Luật Doanh nghiệp.

   Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

    

    

    Ngocmaiii, thoangnet, hidrotet, và 1 người nữa cảm ơn ph_ngocvì bài viết hữu ích
   • 22708

   4 phản hồi

   • MMaiNNguyen - 16/05/2019
    Re: Phân biệt Chia, Tách, Hợp nhất, Sáp nhập doanh nghiệp

    Cảm ơn bài viết của bạn kindy_tran_8_2 về bài viết khá hữu ích của bạn. Minh đang rối não về cách phân biệt chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Đọc xong của bạn mình dần hình dung một cách dễ dàng hơn về mấy loại này. Bạn hãy viết nhiều bài hơn nữa để chia sẻ cho mọi người nhé!

     

    ph_ngoc cảm ơn MMaiNNguyen vì bài viết hữu ích
   • Thuntb5711 - 17/05/2019
    Bài viết hữu ích
    Nó giúp tôi rất nhiều
   • thoangnet - 18/05/2019
    Re:Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

    Bài viết rất cụ thể, chi tiết. Hy vọng bạn sẽ có nhiều bài viết hữu ích như vậy trên diễn đàn Dân Luật!

    ph_ngoc cảm ơn thoangnet vì bài viết hữu ích
   • thuylinh2311 - 30/10/2019
    Re:Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
    Bổ sung thêm một ý nữa; đó là Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

    Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT