Menu

Phân biệt : cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức trong công ty cổ phần

Đăng nhập

  Phân biệt : cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức trong công ty cổ phần

  của eyestorm - 33604 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • eyestorm - 27/07/2016
   Phân biệt : cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức trong công ty cổ phần

   1. Cổ đông:

   Cổ đông (tiếng Anh: Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

   2. Cổ phần

   Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.

   Theo pháp luật Việt nam hiện hành, cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

   3. Cổ phiếu

   Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

   4. Cổ tức

   Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

    

    Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

    ThanhHuong7785 cảm ơn eyestorm vì bài viết hữu ích
   • 83603

   2 phản hồi

   • LSTranTrongQui - 27/07/2016
    Re:Phân biệt : cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức trong công ty cổ phần

    Làm gì có cổ đông nào sở hữu 100% vốn của công ty cổ phần được bạn.

    Cổ đông (tiếng Anh: Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần

    Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

    Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

    pandp cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
   • Huyenpl2020 - 13/01/2021
    Phần vốn góp

    100% phần vốn góp

    ThanhLongLS cảm ơn Huyenpl2020 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT