Menu

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ 25/02/2021

Đăng nhập

  Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ 25/02/2021

  của NgocHoLaw - 142 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • NgocHoLaw - 13/01/2021
   Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ 25/02/2021

   thẩm định dịch vụ karaoke, vũ trường

   Phí thẩm định cấp giấy phép dịch vụ karaoke, vũ trường

   Ngày 07/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó:

   Người nộp phí: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

   Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường quy định như sau:

   1. Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

   a) Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke:

   - Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy. (Quy định hiện hành từ 01 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy).

   - Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

   - Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

   Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. (Quy định hiện hành tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, không quy định mức tối đa).

   b) Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là 15.000.000 đồng/giấy.

   2. Tại khu vực khác (trừ các khu vực quy định tại khoản 1 Điều này):

   a) Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke:

   - Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy. (Quy định hiện hành từ 01 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy).

   - Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

   - Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.

   Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. (Quy định hiện hành tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, không quy định mức tối đa).

   b) Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy. 

   3. Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

   Thông tư 01/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 25/02/2021 và thay thế Thông tư 212/2016/TT-BTC.

   Xem chi tiết tại:

    admin, ThanhLongLS cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
   • 305

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT