Menu

PL quy định vấn đề ký hợp đồng LĐ ntn?

Đăng nhập

  PL quy định vấn đề ký hợp đồng LĐ ntn?

  của ill.berd - 2463 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ill.berd - 05/12/2011
   PL quy định vấn đề ký hợp đồng LĐ ntn?
   Xinh hỏi các luật sư ....
   chị Lan ký HĐLĐ có thời hạng 12 tháng với cty H. hết 12 tháng chị với cty H ký tiếp hợp đồng 24 tháng. sau 24 tháng 2 bên ký tiếp 36 tháng. chị Lan ko biết liệu mình có thể ký HĐLĐ ko xác định thời hạng không ? PL quy định vấn đề này ntn ?
   Em cần câu trả lời gấp ạ ... chân thành cảm ơn ....
   • 2766

   1 phản hồi

   • ntdieu - 06/12/2011
    Re:PL quy định vấn đề ký hợp đồng LĐ ntn?
    Trích luật lao động

    Điều 27.

    1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

    a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

    Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

    b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

    Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

    c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

    2- Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

    3- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT