Menu

Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

Đăng nhập

  Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

  của quocviet2003 - 2856 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • quocviet2003 - 03/04/2018
   Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Nhờ luật sư tư vấn dùm. Hiện nay tôi đang là giáo viên thcs hạng III. Tôi muốn dự xét nâng hạng II thì có cần chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục quy định không?

   Chân thành cảm ơn.

  • 5192

  5 phản hồi

  • thanhtungrcc - 04/04/2018
   Re: Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Thông tư Số: 28/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

   Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng

   1. Việc cử giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương.

   2. Giáo viên được tham dự xét thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ.

   3. Giáo viên dự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo viên về năng lực của giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

   4. Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

   Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

   Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

   2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

   3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;

   Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

   Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

   Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

   Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư này để dự xét thăng hạng phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Điều 4. Nội dung và hình thức xét thăng hạng

   1. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học

   a) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học.

   b) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

   2. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

   a) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

   b) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học.

   3. Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II; giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II dự xét thăng hạng lên hạng I khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   4. Việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn.

   a) Bài khảo sát được thực hiện thông qua làm bài viết hoặc trắc nghiệm; thời lượng làm bài khảo sát không quá 45 phút; nội dung khảo sát liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mỗi cấp học).

   b) Phỏng vấn: Việc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng người; thời lượng phỏng vấn 01 (một) người không quá 15 (mười lăm) phút; nội dung phỏng vấn liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở mỗi cấp học.

   Đây là tin vui với giáo viên trong cả nước nhưng giáo viên có dễ dàng để được xét thăng hạng hay không, dựa vào những tiêu chuẩn nào.

   Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại:1900 6280; Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

   Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org.

  • anhhunguyen - 06/04/2018
   Re: Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật viên chức "người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó"

   Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Giáo viên trung học cơ sở hạng II - mã số V.07.04.11 là "Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Đối với giáo viên ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam".

   Do đó nếu được cử dự xét thăng hạng II thì cần chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ do bộ Giáo dục quy định

   hanguyent1112@gmail.com

  • nguyethakhanh - 09/04/2018
   Re:Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Xin chào luật sư! 

   Xin cho hỏi văn bản nào quy định việc xét thăng hạng đối với viên chức hành chính (văn thư, kế toán, thư viện) làm việc trong các trường học? Cụ thể như thế nào? 

   Cảm ơn luật sư!

    

  • thanhtungrcc - 10/04/2018
   Re:Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Mời bạn tham khảo hai thông tư:

   Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

   Thông tư 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

   Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại:1900 6280; Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

   Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org.

  • anhhunguyen - 14/04/2018
   Re:Quy định điều kiện dự thi/xét nâng hạng giáo viên thcs

   Viên chức hành chính giữ ngạch chuyên viên (01.003) làm việc ở các vị trí hành chính, tổng hợp, quản trị, kế toán, tổ chức cán bộ của trường học (đơn vị sự ngiệp công lập thì nên theo dõi kế hoạch tổ chức thi/xét thăng hạng của bộ nội vụ và việc triển khai kế hoạch đó ở tình mình

   Trân trọng

   hanguyent1112@gmail.com

  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT