Menu

Quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (dự kiến)

Đăng nhập

  Quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (dự kiến)

  của TuyenBig - 266 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 13/01/2021
   Quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (dự kiến)

    thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

    Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

   Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Dự thảo quy định về thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

   *** Đối với công an cấp huyện trước khi chuyển lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thời hạn xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu được quy định như sau:

   - Đối với thành phố, thị xã:

   + 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ Căn cước công dân

   + 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   - Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   - Đối với các khu vực còn lại: 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   - Đối với hồ sơ do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

   *** Đối với hồ sơ do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận:

   - Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

   Theo dự thảo, so với quy định hiện hành đã: Bỏ quy định về thời hạn xử lý dữ liệu khi công an huyện chuyển lên công an tỉnh xử lý

   *** Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (quy định hiện hành: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)

   - Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận hồ sơ CCCD Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên:

   + Thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi

   + 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

   - Đối với hồ sơ do Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp nhận:  04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

   Như vậy, so với quy định hiện hành thì dự thảo không có sự thay đổi thời hạn, tuy nhiên có sửa đổi một số quy định đã được nêu  trên.

   Thông tư có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư 11/2016/TT-BCAThông tư số 48/2019/TT-BCA .

   Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

   • 773

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT