Menu

Quy định về tính tiền lương, trường hợp nghỉ 01 ngày thì trả lương thế nào?

Đăng nhập

  Quy định về tính tiền lương, trường hợp nghỉ 01 ngày thì trả lương thế nào?

  của vyvy2409 - 423 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • vyvy2409 - 28/08/2019
   Quy định về tính tiền lương, trường hợp nghỉ 01 ngày thì trả lương thế nào?

   Khá nhiều Người lao động vẫn đang thắc mắc và đặt ra câu hỏi: Giả định nghỉ không hưởng lương 01 ngày so với ngày làm việc bình thường của tháng thì tiền lương có bị trừ hay không?
    

   Quy định về tiền lương trả cho người lao động hiện nay vẫn còn chưa thống nhất giữa các doanh nghiệp (chắc có lẽ quy định của pháp luật vẫn còn chưa thật sự chi tiết đối với một số trường hợp cụ thể nên mỗi doanh nghiệp đều có cách hiểu và cách áp dụng khác nhau). Trong đó, theo quan điểm của mình và dựa trên các quy định hiện tại, doanh nghiệp thường có hai cách áp dụng như sau:

   Cách thứ nhất:

   - Bởi đây là tiền lương thỏa thuận cố định theo tháng (ví dụ trong hợp đồng lao động chỉ quy định chung chung là tiền lương được trả theo tháng, mà không nói cụ thể tháng đó có bao nhiêu ngày): Nếu người lao động đi làm đầy đủ tháng đó thì họ sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động ban đầu, không quan trọng tháng đó có bao nhiêu ngày làm việc.

   - Nếu tháng đó người lao động có xin nghỉ việc không lương, thì số tiền lương họ bị trừ được xác định theo công thức sau:

   (Tiền lương /số ngày công chuẩn) * số ngày nghỉ việc không hưởng lương

   Do đó, công thức tổng quát thường được áp dụng là:

   Tiền lương thực trả hàng tháng = Tiền lương thỏa thuận trong HĐLĐ - (Tiền lương thỏa thuận trong HĐLĐ / số ngày công chuẩn)* số ngày nghỉ việc không hưởng lương.

   Trong đó, số ngày công chuẩn cũng thường là một nội dung vướng mắc, thông thường các doanh nghiệp sẽ lấy ngày công chuẩn cố định là 26 ngày (đối với doanh nghiệp chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật như đơn vị mình) hoặc lấy số ngày thực tế làm việc trong tháng. Trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người lao động, doanh nghiệp thường lấy cái nào có lợi hơn cho người lao động. Nên nếu được, người lao động có thể liên hệ với cơ quan lao động tại địa phương để xin hướng dẫn về số ngày công chuẩn này.

   Còn có một cách tính khác, với công thức như sau:

   Tiền lương thực trả trong tháng = (Tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động/ số ngày công chuẩn)* số ngày làm việc trong tháng.

   Trong đó, số ngày công chuẩn do doanh nghiệp tự quyết định nhưng không được vượt quá 26 ngày (theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

   “c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”

   Như vậy, số ngày công chuẩn này dựa vào số ngày thực tế làm việc, nhưng không được vượt quá 26 ngày (trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người lao động).

   Để đảm bảo thực hiện đúng nhất, đối với trường hợp này nên liên hệ với cơ quan lao động tại địa phương để hỏi thêm về 2 cách tính trên.
    

  • 2501

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT