Menu

Quyết định 330/QĐ-BNV: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố

Đăng nhập

  Quyết định 330/QĐ-BNV: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố

  của MinhPig - 1008 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MinhPig - 20/05/2020
   Quyết định 330/QĐ-BNV: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố

   Ngày 13/5/2020 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 330/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Theo đó, việc đưa kết quả Chỉ số cải cách hành chính là một trong những nội dung của công tác thanh tra, kiểm tra hành chính. Dưới đây là kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

   Kết quả Chỉ số CCHC 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm như sau:

   Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 01 tỉnh (Quảng Ninh).

   Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố.

   Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố.

   Xem  Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ và các nội dung khác tại file đính kèm:

    

   • 1874

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT