Menu

Quyết định 684-QĐ/UBKTTW hướng dẫn thi hành kỷ luật đảng

Đăng nhập

  Quyết định 684-QĐ/UBKTTW hướng dẫn thi hành kỷ luật đảng

  của trang_u - 2509 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • trang_u - 09/02/2018
   Quyết định 684-QĐ/UBKTTW hướng dẫn thi hành kỷ luật đảng

   Ngày 03/01/2018, Ủy ban Kiểm tra thuộc BCHTW ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

   Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ban hành kèm theo là:

   - Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

   - Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

   - Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

   - Quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng

   - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo đề nghị thi hành kỷ luật

   - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo kết luận kiểm tra

   - Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Bí thư, Bộ Chính trị do cấp ủy trực thuộc Trung ương đề nghị

   - Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

   - Quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

   - Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

   - Quy trình kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp

   - Quy trình kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới

   - Quy trình kiểm tra tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc thuộc cơ quan tài chính đảng ở Trung ương

   Mỗi quy trình đều có 3 nội dung chính: bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc

   Mời các bạn xem chi tiết Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018 tại file đính kèm.

  • 6906

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT