Menu

Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm

Đăng nhập

  Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm

  của vulammai - 47005 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  2 Trang12>
  • vulammai - 20/02/2012
   Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
   Kính chào luật sư!

   Công ty cháu có rất nhiều nhân viên vào làm việc  được khoảng 2-8 tháng / năm 2011 thì nghỉ việc hoặc tự ý bỏ việc, thu nhập của các nhân viên này đều dưới 4 triệu / tháng.

   Xin luật sư cho cháu biết: đối với các nhân viên trên khi quyết toán thuế năm cháu có phải kê khai, báo cáo không.

   Nếu kê khai thì mục giảm trừ  cho bản thân cháu có được phép ghi giảm trừ số tiền  = số tháng đã làm việc tại công ty X 4.000.000 đồng không ạ?

   • 101466

   21 phản hồi

   • LS_NgDinhHung - 20/02/2012
    Re: Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm

    Theo hướng dẫn của thông tư 28/2011/TT-BTC :

    Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.


    Do đó dù người lao động đã nghỉ việc, nếu có khấu trừ thuế TNCN của họ thì bạn phải kê khai quyết toán. Thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập trong 1 năm, chứ không phải tính từng tháng, do đó bạn chỉ tính giảm trừ cho số tháng làm việc là sai mà giảm trừ cho 12 tháng nới đúng.
   • vulammai - 22/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Cháu cảm  ơn luật sư!

    Nhưng cháu đang băn khoăn vấn đề  các nhân viên này  tự  nghỉ việc rồi nên cuối
    năm họ không uỷ quyền quyết toán  thuế TNCN, vậy cháu có phải  kê khai quyết toán
    không, hay cứ để cá nhân đó  tự quyết toán  với  cơ quan thuế ?


   • LS_NgDinhHung - 22/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Đơn vị chỉ trả thu nhập chỉ quyết toán thuế TNCN cho người lao động nào ủy quyền, Không có trách nhiệm phải quyết toán cho từng người lao động.
   • ngocchi_035 - 22/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Luật sư cho cháu hỏi!!! ủy quyền ở đây là vẫn đăng ký mã số thuế của từng cá nhân hay mã số thuế công ty? cháu không hiểu lắm về thuế tncn.
   • ngocchi_035 - 22/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Luật sư cho cháu hỏi Uỷ quyền là mình vẫn dùng Mã số thuế cá nhân của từng người chứ không phải dùng Mã số thuế công ty phải không Luật sư?
    cảm ơn Luật sư!
   • LS_NgDinhHung - 23/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    khi quyết toán thuế cá nhân nào thì dùng MST của cá nhân đó, quyết toán thuế của công ty thì dùng MST của công ty.
   • ngocchi_035 - 22/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Luật sư cho cháu hỏi công ty cháu lỗ 2 năm liền vậy có làm tờ khai chuyển lỗ

    "Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN." không ạ? cháu cảm ơn Luật sư nhiều lắm!

   • LS_NgDinhHung - 23/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Câu hỏi của bạn nơi trả lời tốt nhất là cơ quan thuế. Không thuộc lảnh vực tư vấn pháp luật.
   • LS_NgDinhHung - 23/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    OK
   • anyhao - 28/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Xin chào luật sư, Cháu đang làm Quyết toán thuế TNCN cho công ty. cho cháu hỏi những cá nhân nào thì cháu phải kê khai vào bảng kê quyết toán thuế TNCN ạ.
    (cá nhân đã nghỉ việc, cá nhân mức lương không phải khấu trừ thuế,...?)
   • LS_NgDinhHung - 28/02/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Bạn nên trực tiếp hỏi cơ quan thuế là tốt nhất, câu hỏi của bạn thuộc nghiệp vụ khai thuế, không thuộc lảnh vực của tôi.
   • Phanhue1111 - 23/03/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Xin chào luật sư. cháu muốn hỏi là?
    công ty cháu mới hoạt động từ tháng 10/2011 
    cháu đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2011 cho nhân viên
    có 1 trường hợp nhân viên từ tháng 01/2011 đến tháng 09/2011 làm việc ở nơi khác, đến 10/2011 mới làm tại cty cháu, vậy người này có thể ủy quyền cho cty cháu quyết toán thuế thu nhập cá nhân được không?
    và phần giảm trừ gia cảnh của mọi người thì để 48 triệu động cho tất cả ạ
    cảm ơn luật sư
   • LS_NgDinhHung - 26/03/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Theo hướng dẫn của thông tư 28/2011/TT-BTC :

    . Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.


    Do đó công ty bạn được quyết toán thay cá nhân nào ủy quyền.
    Giảm trừ gia cảnh gồm :
    - Bản thân : 48 triệu/ năm.
    - Người phụ thuộc : mổi người 19,2 triệu/ năm.
   • vuongqui88 - 22/03/2019
    Cách tính thuế TNCN cho những người nghỉ việc để đơn vị thu tiền thuế của những người đã nghĩ việc

    Em có 02 trường hợp xin luật sư chỉ giúp em o chỗ giảm trừ bản thân của những người nghỉ việc trong các trường hợp này là mấy tháng?

    Ông Nguyễn Văn A viết đơn xin nghỉ việc từ ngày 01/02/2019.Bên cty em hay chi lương trễ nên em muốn hỏi luật sư ở chổ giảm trừ bản thân dược mấy tháng?

    Trường hợp 1:

    Trong T1/2019                                              Trong T2/2019                                      Trong T3/2019  

    Chi lương T11/2018                             Chi tiền họp mặt đầu năm 2019                  Chi lương T1/2019

    chi lương T12/2018                               Hỗ trợ thu nhập từ đơn vị

               

    Đáng lẽ lương T1/2019 phài chi trong T1/2019 như do đơn vị của em hay nợ lương nên chi lương trễ vào T3/2019? Cho em hỏi nếu tính giảm trừ cho Ông A được mấy tháng.Em đang làm quyết toán tạm trước để thu tiền thuế của những người nghỉ việc.

   • vulammai - 28/03/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    THưa luật sư!

    Hiện tại cháu đang làm việc cho 2 công ty , mức lương hàng tháng của cháu ở m
    ỗi công ty đều chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN , Cuối năm tổng cộng lương cả 2 nơi làm việc trừ đi các khoản được giảm trừ , cháu vẫn chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vậy luật sư cho cháu hỏi cháu có phải tự làm quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế không? hay chỉ cần thông qua 1 trong 2 công ty trên là được. Nếu thông qua công ty cháu có cần phải chuẩn bị các giấy tờ
    gì  để chứng minh thu nhập của mình không a?

    Cháu cảm ơn luật sư!
   • LS_NgDinhHung - 03/04/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Nếu thu nhập của bạn không phải nộp thuế và không phải hoàn số thuế đã nộp thì không làm quyết toán thuế TNCN. Cơ quan chi trả chỉ quyết toán số thuế đã khấu trừ, không phải quyết toán thuế cho cá nhân.
   • nguyenhieuvt - 12/04/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Thưa Luật Sư

    Trong đợt quyết toán thuế TNCN này. 
    Theo như bên Kế Toán CTy quyết toán báo là:

    - Tổng Thu nh&acirc%3ḅp của cháu năm 2011 là: 210 tri&ecirc%3ḅu
    Trong đó:  + Lương cứng của cháu hàng tháng là: 10 tri&ecirc%3ḅu/tháng.
                         + Số còn lại là tiền hoa hồng bán hàng
    ( Tất cả đều chỉ trả bằng tiền mặt )

    - Thu nh&acirc%3ḅp chịu thuế là khoảng 160 tri&ecirc%3ḅu

    - Thuế phải đóng cho Nhà Nước là khoảng: 15 tri&ecirc%3ḅu

    #ff0000;">- Còn tiền thuế đã đóng trong 2011 là : 5 tri&ecirc%3ḅu !!!! như v&acirc%3ḅy phải đóng thêm cho cơ quan thuế là 10 tri&ecirc%3ḅu.
    ** Cái này làm cháu bất ngờ nhất ( trong cty có khoảng 10 người bị trường hợp như v&acirc%3ḅy)
    ** Cháu xem lại bảng#ff0000;"> lương cứng hàng tháng thì cũng đã đóng thuế TNCN mất khoảng #ff0000;">300.000 đ/tháng
    #ff0000;">  ( tính sơ cũng 3.000.000 đ/năm cho tiền thuế đối với lương cứng).
    #ff0000;">Ngoài ra phần thu nh&acirc%3ḅp hoa hồng mỗi lần nh&acirc%3ḅn là bị trừ 500.000 - đến vài tri&ecirc%3ḅu ( nhưng cháu không lưu giữ lại bảng nh&acirc%3ḅn hoa hồng đó)

    Cháu và các đồng nghi&ecirc%3ḅp khác thắc mắc: có khi nào cty lấy đủ tiền thuế của mình mà không đóng đủ ( hoặc khai thấp để đóng thấp hơn mức thu của Nhân Viên không?)
    #0070c0;">Mọi người đều thắc mắc: tại sao bên cơ quan thuế thu chỉ 1/3 tiền thuế trong 1 năm ( mà để lại 2/3 khi quyết toán mới biết và truy thu lại???)
    Mong Lu&acirc%3ḅt Sư giải đáp giúp cháu.
    Cháu cảm ơn
   • LS_NgDinhHung - 16/04/2012
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm
    Theo quy định của luật quản lý thuế, cơ quan chi trả thu nhập chỉ quyết toán thuế cho cá nhân có ủy quyền, nếu bạn chưa làm ủy quyền mà thông báo đã quyết toán thuế cho bạn và cơ quan thuế yêu cầu thu thêm thuế là sai.
   • hientram1910 - 22/10/2014
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm

    Luật sư cho cháu hỏi: Cháu mới vào làm năm 2014 và đang làm quyết toán TNCN lại cho năm 2011 đến 2013 nhưng một số nhân viên đã nghỉ việc và không làm giấy uỷ quyền cho công ty thì giờ công ty có phải làm quyết toán thuế cho những cá nhân đó không.

   • hientram1910 - 22/10/2014
    Re:Quyết toán thuế TNCN cho những nhân viên nghỉ việc từ giữa năm

    Luật sư cho cháu hỏi: Nhân viên trong năm 2013 chưa có đăng ký MST nhưng đã nghỉ việc thì có làm quyết toán thuế cuối năm 2013 cho họ không

   2 Trang12>
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT