Menu

Sẽ công khai kết luận nội dung tố cáo

Đăng nhập

  Sẽ công khai kết luận nội dung tố cáo

  của DuTiepKhac - 572 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • DuTiepKhac - 28/11/2018
   Sẽ công khai kết luận nội dung tố cáo

   Bộ Công an đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tố cáo vào giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND), với nhiều nội dung nổi bật. Cụ thể: 

   Về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo

   - Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Điều 8 của dự thảo Nghị định.

   - Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự được quy định tại Điều 11, Điều 12 của dự thảo Nghị định.

   Về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo

   Để đảm bảo nội dung thống nhất các hình thức công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo, người giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

   Về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo

   Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể trách nhiệm của người giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo và việc áp dụng các biện pháp theo quy định của Luật Tố cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo.

   Xem chi tiết nội dung Dự thảo Nghị định tại đây.

   • 801

   1 phản hồi

   • giangthingochuong - 28/11/2018
    Re:Sẽ công khai kết luận nội dung tố cáo

    Theo Điểm c Khoản 2 Điều 11 Luật tố cáo 2011 thì Người giải quyết tố cáo có nghĩa vụ "Không tiết lộ thông tin gây bất lợi cho người bị tố cáo khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo". Vậy khi công khai kết luận tố cáo thì thông tin người tố cáo có công khai hay vẫn giữ bí mật vậy? Vì theo mình thấy thì thông tin người tố cáo cần giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho họ.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT