Menu

Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

Đăng nhập

  Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

  của MinhPig - 2079 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MinhPig - 11/09/2019
   Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

   Là một trong những điểm mới được Chính phủ bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (QH) tới đây.

   Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Cán bộ, công chức như sau:

   ...

   2. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, tuyển dụng công chức.

   Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.”.

   ...

   Trình bày tờ trình tại kỳ họp 7, đại diện Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải thích, quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương đã được xác định tại Nghị quyết 26 Hội nghị T.Ư 7, trong đó xác định: “Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ”.

   Theo dự thảo sửa đổi Luật Viên chức thì từ 1/7/2020 sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời là:

   a) Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;

   b) Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;

   c) Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

    

   • 9171

   2 phản hồi

   • hosyhieu20 - 31/05/2020
    Re:Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

    Kiểm tra chất lượng đầu vào là rất cần thiết để tránh tình trạng "con ông cháu cha", những người không có năng lực nhưng nhờ các mối quan hệ để được vào làm cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, phải kiểm tra rà soát toàn bộ cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước để thanh lọc lại những người thực sự có đủ đức và tài.

   • maithithuyvan97 - 31/05/2020
    Re:Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

    Việc kiểm định đầu vào của công chức luôn được pháp luật quy định rõ, nhưng nhiều nơi vẫn chưa đang khắt khe chặt chẽ về vấn đề này, vẫn dùng các mối quan hệ để liên quan vào việc tuyển dụng công chức. Vì vậy vẫn phải nên rà soát, kiểm tra thêm các đợt kiểm tra khi đang công tác để đảm bảo về chất lượng của công chức

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT