Menu

Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

Đăng nhập

  Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

  của truong1976vt - 499 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • truong1976vt - 17/05/2020
   Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB
    
                                      THÂN GỬI A/C TƯ VẤN DÙM 
    
     Năm 2019 tôi có mua thửa đất của ông B và sang tên xong. Năm 2020 có chủ trương  thu hồi đất làm giao thông .Vì vậy ,tôi xin sao lục nguồn gốc đất xã xác nhận như sau :
    
     Diện tích đất 39 m2, trước năm 1989 đất thuộc dự án khu dân cư do ban kiên thiết sở xây dựng đặc khu vũng tàu quản lý trước năm 1989. Năm 1990 ông A bao chiếm nhưng (không có chính  quyền xử lý ). Đến năm 1996 ông A bán cho ông B bằng giấy tay. 
    
    Năm 1996 ông B đã làm nhà và ở cho đến năm 2012 , được xã xác nhận thời điểm  và nguồn gốc tạo lập tài sản là năm 1990. đất ổn định , không tranh chấp .
    
    Năm 2012 ông B được cấp giấy cnqsdđ và bản vẽ sơ đồ chỉ có 16m2 (phần diện tích này nằm ngoài lộ giới) .( Trong thời điểm  này ông B đã chuyển 16m2 sang thổ cư ). xin nói thêm năm 2006 mới có mốc QH lộ giới ( nên diện tích 23m2 không biểu thị trên sơ đồ đất ). Xin hỏi trường hợp G/Đ tôi có được đền bù nhà và đất cũng như được cấp tái định cư không. (UBND tỉnh quy định dưới 40m2 đất ở thì được )
          
    Xin chân cám ơn .
    
    ThanhLongLS cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
   • 674

   4 phản hồi

   • toanvv - 18/05/2020
    Re: ( SƠ ĐỒ ĐẤT KHÔNG VẼ DIỆN TÍCH PHẦN VI PHẠM LỘ GIỚI ) CÓ ĐƯỢC ĐỀN BÙ KHI GPMB

    Khi bạn đang sử dụng đất được bồi thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    - Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

    - Có sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp. Trừ trường hợp sau:

    Điều kiện đề được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 như sau:

    “Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

    1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

    ...”

    Đất của bạn là đất ở, việc bồi thường cụ thể theo Điều 79 Luật đất đai 2013 như sau:

    “Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

    1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

    a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

    ...

    2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

    ...”

    Theo đó, nếu thỏa mãn được điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 79, hộ gia đình của bạn sẽ được bồi thường đất ở tái định cư đối với trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. Trong trường hợp không thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 79, hộ gia đình của bạn sẽ được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

    ThanhLongLS, truong1976vt cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
   • truong1976vt - 21/05/2020
    Re:Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

    Cám ơn luật sư , xin được hỏi thêm

    Vậy phần 23m2  không hiển thị trên sơ đồ đất trường hợp đó mình có được bồi thường không .Thông  thường mình thấy những giấy cnqsdđ được cấp mới sau quy hoạch họ vẫn vẽ phần vi phạm lộ giới  kèm với ghi chú ....v.v . có quy định nào cấm không vẽ phần vị phạm lộ giới không được vẽ khi xin cấp giấy tại thời điểm sau quy hoạch không . Xin chân thành cám ơn. 

    ThanhLongLS cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
   • toanvv - 22/05/2020
    Re:Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

    Diện tích đất của gia đình bạn chưa có trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đất mà không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ 1990 cho nên diện tích đất của gia đình bạn đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được quy định chi tiết, hướng dẫn tại điểm a) khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Đất đai. Như vậy nếu đất của hộ gia đình bạn mà không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ 1990 thì thuộc diện được bồi thường và việc bồi thường phải được thực hiện theo quy định.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

    ThanhLongLS cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
   • truong1976vt - 22/05/2020
    Re:Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

    đã hiểu rõ ,cám ơn luật sư rất nhiều , chức bạn nhiều sức khỏe

    ThanhLongLS cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT