Menu

Sổ hộ khẩu tỉnh này công chứng ở tỉnh khác được không

Đăng nhập

  Sổ hộ khẩu tỉnh này công chứng ở tỉnh khác được không

  của Hoangkimm - 163 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • Hoangkimm - 19/05/2020
   Sổ hộ khẩu tỉnh này công chứng ở tỉnh khác được không

   Cho em hỏi em sổ hộ khẩu của em tại Quảng Trị em photo shk đem vào Huế xin công chứng có được không ạ.

    ThanhLongLS cảm ơn Hoangkimm vì bài viết hữu ích
   • 234

   2 phản hồi

   • nhatgiabao - 25/05/2020
    Re:Sổ hộ khẩu tình này công chứng ở tỉnh khác được không

    <gdiv id="ginger-floatingG-container" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px;">

    <gdiv class="ginger-floatingG ginger-floatingG-closed" style="display: none;"></gdiv>Trường hợp bạn có thể thực hiện sao y bản chính là sổ hộ khẩu thành nhiều bạn tại các cơ quan có thẩm quyền, không bắt buộc phải thực hiện tại địa phương nơi bạn cư trú. Căn cứ pháp lý: Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP

    Lưu ý: khi thực hiện sao y từ bản chính, bạn phải đem theo bản chính để đối chiếu.

    <gdiv class="ginger-floatingG ginger-floatingG-closed" style="display: none;"><gdiv class="ginger-floatingG-disabled-main"><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool-tooltip">Enable Ginger</gdiv></gdiv><gdiv class="ginger-floatingG-offline-main"><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool-tooltip">Cannot connect to Ginger Check your internet connection
    or reload the browser
    </gdiv></gdiv><gdiv class="ginger-floatingG-enabled-main"><gdiv class="ginger-floatingG-bar"><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool ginger-floatingG-bar-tool-disable"><ga></ga><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool-tooltip">Disable in this text field</gdiv></gdiv><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool"><ga class="ginger-floatingG-bar-tool-edit">Edit</ga><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool-tooltip">Edit in Ginger</gdiv></gdiv><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool ginger-floatingG-bar-tool-mistakes"><ga></ga><gdiv class="ginger-floatingG-bar-tool-tooltip">Edit in Ginger</gdiv></gdiv></gdiv></gdiv><gdiv class="ginger-floatingG-contentPopup"><gdiv class="ginger-floatingG-contentPopup-wrap"><ga class="ginger-floatingG-contentPopup-close">×</ga><gdiv class="ginger-floatingG-contentPopup-frame"></gdiv></gdiv></gdiv></gdiv></gdiv>

    Bảo Bảo

   • anthuylaw - 28/05/2020
    Re: Sổ hộ khẩu tình này công chứng ở tỉnh khác được không
    Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:
     
    1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:
     
    a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;
     
    b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;
     
    ...
     
    2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:
     
    a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
     
    b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;
     
    c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
     
    d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;
     
    đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;
     
    e) Chứng thực di chúc;
     
    g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
     
    h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.
     
    Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
     
    ...
     
    Điều 77 Luật Công chứng 2014 quy định Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên
     
    1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.
     
    2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.
     
    Đồng thời, Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ: Việc chứng thực bản sao từ bản chính không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.
     
    Pháp luật cũng không giới hạn thẩm quyền công chứng sổ hộ khẩu theo nơi cư trú. Do đó, em có thể thực hiện thủ tục này ở Huế nhưng phải có bản chính để thực hiện.

     

    Không có gì là không thể

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT