Menu

sở hữu trí tuệ

Đăng nhập

  sở hữu trí tuệ

  của yakjinvn - 4897 lượt xem
  • yakjinvn - 21/04/2009
   sở hữu trí tuệ
   em muốn nhờ mọi người giải đáp câu hỏi này cho em.
   Phân biệt vi phạm và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?
   thank!
  • 5798

  3 phản hồi

  • hacom2579 - 21/04/2009
   So sánh?!
   Vậy theo ý bạn thì thế nào? Bạn muốn lấy ý kiến của người khác thì bạn phải nêu quan điểm của mình trước chứ nhỉ?
  • mcjambi - 02/03/2013
   Re:sở hữu trí tuệ

   Theo tôi thì xâm phạm và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có điểm chung là chữ PHẠM, khác nhau ở chỗ:

   Vi phạm pháp luật là hành vi của những người không làm đúng những quy định trong các quy phạm pháp luật, gây tổn hại cho xã hội. Vi phạm pháp luật là cơ sở nảy sinh trách nhiệm pháp lí.

   Xâm phạm sở hữu là những hành vi xâm phạm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt về tài sản của người khác.

   Vậy bạn đã rõ chưa ?

   Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi xâm phạm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt về tài sản của người khác.

   Nguồn bài viết: http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/116349-Bai-3-Cac-toi-xam-pham-so-huu?s=e64fcb1ab1284cd3f8a1ee5b2eea4aaf#ixzz2MOkqxNdz
   Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi xâm phạm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt về tài sản của người khác.

   Nguồn bài viết: http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/116349-Bai-3-Cac-toi-xam-pham-so-huu?s=e64fcb1ab1284cd3f8a1ee5b2eea4aaf#ixzz2MOkqxNdz
   Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi xâm phạm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt về tài sản của người khác.

   Nguồn bài viết: http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/116349-Bai-3-Cac-toi-xam-pham-so-huu?s=e64fcb1ab1284cd3f8a1ee5b2eea4aaf#ixzz2MOkqxNdz

   Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do, Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.

   Blog cá nhân của tôi | Vietdex.net | Vietdex.com

  • Haduyen20794 - 19/07/2016
   Re:sở hữu trí tuệ

   Chào bạn!

   Mình xin có ý kiến về vấn đề này như sau:

   Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là vi phạm các quy định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Để quản lý lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Nhà nước đã đưa ra các biện pháp quản lý nhằm bảo đảm sự ổn định, thống nhất trong quản lý nhà nước.

   Còn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là các hành vi xâm phạm các quyền sở hữu (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) trí tuệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

   Trân trọng!

   Hà Duyên

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT