Menu

Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Đăng nhập

  Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

  của ven221192 - 17407 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ven221192 - 27/01/2016
   Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   Chào luật sư,

    

   Xin phép cho em hỏi việc thành lập chi nhánh và công ty con có gì khác nhau về mặt pháp lý, chức năng và nhiệm vụ. Muốn thành lập công ty con thì cần những điều kiện gì ạ.

    

    

  • 37084

  7 phản hồi

  • menbean - 26/10/2016
   Re:Sự khác nhau giữ công ty con và chi nhánh

   Chào bạn, dựa vào thông tin bạn cung cấp, tôi xin có một vài trao đổi như sau:

   - Theo Luật doanh nghiệp 2014  thì giữa chi nhánh và công ty con có một số điểm khác biệt sau:

   Tiêu chí so sánh

   Chi nhánh công ty

   Công ty con

   Hình thức công nhận

   Đăng ký hoạt động chi nhánh

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

   Vốn điều lệ

   Không ghi nhận, do công ty giao cho chi nhánh

   Qui định tại Điều lệ và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

   Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản

   Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ

   Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty

   Tổ chức công tác kế toán

   Là đơn vị kế toán cấp cơ sở, công ty là đơn vị kế toán cấp trên, báo cáo tài chính phải hợp nhất với báo cáo tài chính của công ty

   Là đơn vị kế toán độc lập, báo cáo tài chính không bắt buộc phải hợp nhất trong BCTC của công ty mẹ (chỉ phải hợp nhất theo yêu cầu quản trị nội bộ)

   Nghĩa vụ nộp thuế TNDN

   Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDN

   Không được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty

   Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn

   Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc.

   Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.

   Về mã số đối tượng nộp thuế

   Theo mã số đối tượng nộp thuế của công ty

   Được cấp một mã số độc lập

    

    - Điều kiện thành lập công ty con:

   Muốn thành lập công ty con thì công ty mẹ phải đáp ứng những điều kiện sau: (Theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014)

   Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

   1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

   3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này

   Vậy tóm lại điều kiện để thành lập công ty con:

   + Phải có một pháp nhận đã được đăng ký (doanh nghiệp).

   + Phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.

   + Có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.

   comay_vh, huynhco.adc98@gmail.com, nxbach, và 3 người nữa cảm ơn menbeanvì bài viết hữu ích
  • giangthingochuong - 17/06/2018
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty con và Chi nhánh có điểm chung và khác như sau:

   Đặc điểm chung của Công ty con và Chi nhánh là chịu sự phụ thuộc về mặt tài chính và quyết định, được thành lập từ một công ty chính.

   Đặc điểm khác biệt là:

   - Công ty con là Pháp nhân (có con dấu và tài sản độc lập). Trong khi Chi nhánh tuy có con dấu và mã số nhưng tài sản lại không độc lập nên nó không được xem là pháp nhân.

   - Về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty con do là pháp nhân nên hoạch toán độc lập, trong khi Chi nhánh thường hoạch toán phụ thuộc (tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép Chi nhánh hoạch toán độc lập theo Luật Kế toán 2003)

   - Về các khoản thuế phải đóng: Công ty con gần như đóng các khoản thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế môi trường,...) trong khi Chi nhánh chỉ phải đóng một khoản thuế duy nhất là thuế môn bài.

   - Một số đặc điểm khác nữa như:

   +Tính chịu trách khi giải thể, phá sản thì Chi nhánh chịu trách nhiệm toàn bộ, còn Công ty con chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

   + Tổ chức bộ máy: Người đứng đầu, nhân viên làm việc...

  • Kimhang1302 - 24/06/2018
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   Đặc điểm khác biệt là: 
   - Công ty con là Pháp nhân (có con dấu và tài sản độc lập). Trong khi chi nhánh tuy có con dấu và mã số nhưng tài sản lại không độc lập nên nó không được xem là pháp nhân. 
   - Về hạch toán thuế thì Công ty con do là pháp nhân nên hoạch toán độc lập, trong khi chi nhánh thường hoạch toán phụ thuộc (pháp luật vẫn cho phép chi nhánh hoạch toán độc lập) 
   - Về các khoản thuế phải đóng: công ty con gần như đóng các khoản thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (thuế môn bài, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, xuất nhập khẩu, môi trường,...) trong khi chi nhi chỉ phải đóng một khoản thuế duy nhất là thuế môn bài. 
   - Một số đặc điểm khác nữa như: tính chịu trách nhiệm, người đứng đầu, nhân viên làm việc,..

    

  • thanh.pthanh - 13/07/2018
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   Cho mình hỏi, trên thực tế thì làm cách nào để phân biệt chi nhánh có hạch toán độc lập hay không? Trên Giấy đăng kí kinh doanh thì mình thấy không có gì khác nhau. Vậy phải xem xét đến hồ sơ thuế à?

  • mcjambi - 14/01/2019
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   @thanh.pthanh Bạn cũng không cần quan tâm lắm tới chuyện hạch toán độc lập hay phụ thuộc trong giao kết hợp đồng đâu !

  • capxuanbinh - 26/02/2019
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

   Chào bạn!

        Điều 8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế   toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán       phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) (TT200)

   1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình và không trái với quy định của pháp luật.

   2. Doanh nghiệp quyết định việc kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng đối với:

   a) Việc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp: Doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

   b) Đối với các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ: Doanh thu, giá vốn chỉ được ghi nhận riêng tại từng đơn vị hạch toán phụ thuộc nếu sự luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các khâu trong nội bộ về bản chất tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ để trình bày trên Báo cáo tài chính của các đơn vị không phụ thuộc vào hình thức của chứng từ kế toán (hóa đơn hay chứng từ luân chuyển nội bộ);

   c) Việc phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc: Tùy thuộc mô hình tổ chức kế toán tập trung hay phân tán, doanh nghiệp có thể giao đơn vị hạch toán phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chỉ phản ánh đến doanh thu, chi phí.

   NHƯ VẬY: Theo nội dung quy định nêu trên thì chi hạch toán phụ thuộc hay độc lập tùy thuộc vào quyết định của Công ty

  • thuylinh2311 - 26/02/2019
   Re:Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh
   Công ty con thì vẫn là công ty, có tư cách pháp nhân, tự nhân danh chính mình trong các giao dịch. Còn chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân.

   Để xác định một công ty là công ty con của công ty khác, căn cứ theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
   - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
   - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT