Menu

Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

Đăng nhập

  Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

  của tientaetae - 866 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • tientaetae - 13/02/2019
   Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

   Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ có những quy định điều chỉnh về phá sản của tổ chức có tư cách pháp nhân, chưa hề quy định về phá sản của một cá nhân. Một số quốc gia như Anh, Pháp  và đặc biệt là Hoa Kỳ đã rất thành công trong việc xây dựng những quy định điều chỉnh vấn đề pháp lý này, điển hình là Luật phá sản Hoa Kỳ. Nước ta nên tiến hành xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh về phá sản cá nhân bởi những nguyên nhân sau:

   Thứ nhất, giải quyết phá sản của cá nhân là một con đường để bảo vệ quyền bình đẳng của con người

   Quyền bình đẳng trước pháp luật được Hiến pháp quy định, bảo vệ. Quyền này chỉ rõ theo điều 22 Hiến pháp năm 1992 và điều 51 Hiến pháp 2013, cho thấy các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế : doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh và cá nhân tiêu dùng đều được bình đẳng trước pháp luật.  Hiến pháp là một đạo luật có hiệu lực pháp luật cao nhất, nó được xem là “luật gốc” “luật mẹ”, các văn bản pháp luật khác phải tuân theo nó để xây dựng những quy định luật theo đúng tinh thần nó mang lại. Hiến pháp đã đề cao quyền bình đẳng của các chủ thể kinh doanh như vậy nhưng pháp luật phá sản Việt Nam lại không hề đề cập đến. Cho nên đây là một bất cấp rất lớn của pháp luật phá sản Việt Nam cần phải khắc phục.

   Thứ hai, phá sản cá nhân giúp giải quyết hiệu quả quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội. Phá sản của cá nhân được giải guyết theo pháp luật sẽ chung hòa lợi ích của các bên. Chủ nợ sẽ đòi lại các khoản nợ của mình nếu tài sản còn đủ, con nợ cũng sẽ không còn phải nơm nóp lo sợ, tránh khỏi những hành vi trái pháp luật của chủ nợ.

   Thứ ba, giải quyết phá sản cá nhân góp phần bảo vệ trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tạo điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới.

    

   • 1214

   3 phản hồi

   • chaugiang9897 - 02/01/2020
    Re:Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

    Về vấn đề phá sản cá nhân có thể thấy tương tự như trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chịu trách nhiệm với tất cả các nghĩa vụ trên với tư cách là chủ sở hữu công ty tức là phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà bạn cam kết góp. Nếu không góp hoặc góp không đủ thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty.

     

   • duongpham5991 - 03/01/2020
    Re:Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

    Về vấn đề này, theo quan điểm của mình Luật Phá sản vẫn còn nhiều bất cập, ví dụ như trường hợp căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản: Tại Điều 3, Luật phá sản quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản. Theo đó, quy định này chưa cụ thể, dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán có phải do làm ăn thua lỗ hay không còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần quy định về tiêu chí xác định rõ ràng, cụ thể “không có khả năng thanh toán”, “các khoản nợ đến hạn” và “lâm vào tình trạng phá sản”; về giá trị cụ thể của khoản nợ và thời hạn quá hạn là bao nhiêu để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã có bị coi là lâm vào tình trạng phá sản hay không?

     
   • jellannm - 31/01/2020
    Re:Tại sao Việt Nam cần xây dựng những quy định điều chỉnh " Phá sản cá nhân"

    "Phá sản cá nhân" một ý tưởng rất hay và mình nghĩ có triển vọng. Nó bao gồm cả trường hợp cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, ngoài ra còn có thể xem xét các trường hợp trong giao dịch dân sự như có tài sản nhưng không thanh toán cho chủ nợ,...Tất nhiên cần phải nghiên cứu kỹ để đưa ra quy định tránh những trường hợp vì muốn trốn nợ mà xin tuyên bố phá sản.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT