Menu

Tăng mức phạt gấp 05 lần đối với hành vi không bố trí dạy đủ số tiết học

Đăng nhập

  Tăng mức phạt gấp 05 lần đối với hành vi không bố trí dạy đủ số tiết học

  của pigreen - 112 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • pigreen - 24/03/2020
   Tăng mức phạt gấp 05 lần đối với hành vi không bố trí dạy đủ số tiết học

   Chính phủ đã dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với mục đích giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành; tạo cơ sở pháp lý chung trong công tác XPVPHC trong lĩnh vực giáo dục trên toàn quốc.

   Theo đó, tại Điều 11 dự thảo Nghị định đã liệt kê đầy đủ các mức phạt đối với hành vi liên quan đến việc dạy không đủ số tiết trong chương trình đào tạo, quy định mới này đã tăng mức phạt tiền so với quy định tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP, cụ thể:

   *Đối với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình đào tạo của một học phần hoặc môn học

   - Phạt cảnh cáo: Khi vi phạm dưới 05 tiết

   - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng: Khi vi phạm từ 05 tiết đến 15 tiết trở lên

   >>>Quy định hiện hành: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng

   *Đối với hành vi không bố trí dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình đào tạo

   - Phạt cảnh cáo: Khi vi phạm dưới 05 tiết

   - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: Khi vi phạm từ 05 tiết đến 15 tiết trở lên

   >>>Quy định hiện hành: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 4.000.000 đồng

    Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; hiện tại chưa rõ có hiệu lực thi hành của Nghị định.

   *Lưu ý: Về điều khoản chuyển tiếp

   1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP

   Trường hợp các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định này có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.

   2. Đối với QĐXPVPHC đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP để giải quyết

   >>>Xem toàn văn dự thảo tại đây:

   • 182

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT