Menu

Thắc mắc Phê duyệt dự án đầu tư

Đăng nhập

  Thắc mắc Phê duyệt dự án đầu tư

  của remgtinviet - 3160 lượt xem
  • remgtinviet - 16/03/2013
   Thắc mắc Phê duyệt dự án đầu tư

    

   Kính gửi luật sư,
    
   Nghị định 71/2010 Điều 7 Khoản 2 có ghi "Sau khi có văn bản chấp thuận đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở theo nội dung văn bản chấp thuận đầu tư,quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan".
    
   => 1. Vậy có thể hiểu là Chủ đầu tư được tự phê duyệt dự án, không cần phải trình UBND phê duyệt ?
         2. Quyết định phê duyệt DAĐT của Chủ đầu tư ký có giá trị để UBND tỉnh cấp GCN đầu tư, Quyết định Giao đất không ?
    
   Kính mong quý luật sư cho ý kiến đóng góp ?
   • 3900

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT