Back

Nguyen Hung - anhhunguyen

  Nguyen Hung - anhhunguyen Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyen Hung
  • Anh
  • 07/06
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • nhà nước
  • Thời gian làm việc
   Từ
  • Vị trí
   Khác
  • Nghề nghiệp
   nhân sự
  • nhà nước
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2011 đến nay
  • Vị trí
   Khác
  • Nghề nghiệp
   nhân sự
  • đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước
  • Thời gian làm việc
   Từ 01/2011 đến nay
  • Vị trí
   Khác
  • Nghề nghiệp
   nhân sự

  Sở thích

  Chữ ký

  hanguyent1112@gmail.com

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT