Back

Nguyễn Tiến Đạt - azlaw

  Nguyễn Tiến Đạt - azlaw Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Tiến Đạt
  • Ông
  • 07/07
  • Hà Nội, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Giới thiệu về bản thân của AZLAW

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Luật Kinh Tế - 2009

  Sở thích

  Chữ ký

  Tại sao chữ ký của tôi lại không hiện lên vậy?

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT