Back

Nguyễn Văn Thức - BCTCtax

  Nguyễn Văn Thức - BCTCtax Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Văn Thức
  • Anh
  • 05/11
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Hãy luôn là chính mình và thẳng thắn chia sẻ những điều bạn muốn nói, bởi những ai quan tâm sẽ không bao giờ chấp vặt, và những người chấp vặt sẽ không bao giờ quan tâm - Dr Seuss

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT