Back

h - bluesea117

  h - bluesea117 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • h
  • Anh
  • 07/04
  • Lai Châu, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  gi gỉ gì gi cái gì cũng thích... dễ gần, dễ nói chuyện và dễ tính như....cái hang! hik

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT