Back

Lê Thùy Dương - bluesky1984

  Lê Thùy Dương - bluesky1984 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Lê Thùy Dương
  • Chị
  • 20/08
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Mở TP HCM
  • Kế toán kiểm toán - 2005

  Sở thích

  • Nhạc nhẹ/, truyền thống cách mạng
  • Kế Toán, Truyện cổ tích
  • phìm hoạt hình, phim tài liệu lịch sử
  • Trò chơi mang tính chất trí tuệ. "cannao.com"
  • Tham gia các hội thi: hát, kể chuyện.....
  • 5 boy 2 girl thời phổ thông

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT