Back

Nguyễn Văn Xuyên - caythongnoel

  Nguyễn Văn Xuyên - caythongnoel Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Văn Xuyên
  • Anh
  • 09/07
  • Lâm Đồng, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Caythongnoel

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Đà Lạt
  • Luật - 2008

  Sở thích

  • pop
  • luật
  • Thích Tiểu Long
  • VTC 2
  • nông trại vui vẻ
  • nghe nhạc vàng trước năm 1975
  • Tôi yêu luật

  Chữ ký

  Điện thoại liên hệ: Nguyễn Văn Xuyên

  SĐT: 0913010679

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT