Back

Nguyễn Chiến Thắng - chienthangbk

  Nguyễn Chiến Thắng - chienthangbk Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Nguyễn Chiến Thắng
  • Anh
  • 22/07
  • Phú Thọ, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  Sở thích

  • Nhâm nhi cafe xem bóng đá. Đọc câu triết lý ngẫm sự đời!

  Chữ ký

  Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

  .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT