Back

Thân Bình - DealingHonestly

  Thân Bình - DealingHonestly Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Thân Bình
  • Ông
  • 02/10
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại học Vạn Hạnh, Sài gòn
  • Cử nhân Văn chương Anh Mỹ và Cao đẳng Thương mại - 1970
  • Trung học cơ sở:
  • Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định
  • 1960

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT