Back

Đoàn Thị Thiên Thanh Thu - doangiaphuc

  Đoàn Thị Thiên Thanh Thu - doangiaphuc Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đoàn Thị Thiên Thanh Thu
  • 07/01
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, tôi là trưởng Văn Phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh.

  Tôi thích san sẽ kiến thức mà tôi có được trong quá trình hành nghề thông qua các kênh

  youtube:https://www.youtube.com/watch?v=y8XMsuTkbFg&t=221s

  Website:http://luatsudoangiaphuc.com/

  https://twitter.com/doangiaphuc2008

  • Facebook: https://www.facebook.com/thudoan.thit...

  • G+ Pape: https://plus.google.com/u/0/115726992...

  https://www.blogger.com/blogger.g?blo...

  • Email: doangiaphuc2008@gmail.com; Thudoan1975@yahoo.com;

  Trân Trọng

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Văn Lang
  • Luật - 1995

  Sở thích

  • êm dịu
  • tài ba luật sư
  • phịm liên quan đến ngành luật
  • vtv 9
  • Làm video luật cho mọi người mang tên: " dân ta phải biết luật ta"
  • thư viên pháp luật

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT