Back

Đỗ Trọng Hiền - DoTrongHienCTB

  Đỗ Trọng Hiền - DoTrongHienCTB Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • Đỗ Trọng Hiền
  • Ông
  • 10/03
  • Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  I am Hien. Gender is male.

  I am a lawyer.

  - Tax

  - Accountant

  - Business consultancy

  - Adversarial process

  - Alternative dispute resolution (ADR)

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Học viện Khoa học Xã hội
  • Thạc sỹ luật hình sự -
  • Học viện Tư pháp
  • Luật sư -
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Tài chính - Kế toán -
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Luật Kinh Tế -

  Sở thích

  Chữ ký

  Thanks and best regards

  Luật sư - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ

  Lawyer - Accountant - Tax - Audit - Internal control

  律师 - 会计师 - 税金 - 查帐 - 内部控制

  ĐỖ TRỌNG HIỀN  

  杜 重 贤

  0909164167 - 0917303340

  hien.lawyer2015@gmail.com

  web: http://nghiepvuketoan.vn; http://dogialuat.vn

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT