Back

trần minh đức - ductranminh90

  trần minh đức - ductranminh90 Kết bạn

  Thông tin cơ bản

  • trần minh đức
  • Anh
  • 10/06
  • Hà Tĩnh, Việt Nam

  Giới thiệu về bản thân

  Học vấn & Nghề nghiệp

  • Đại học:
  • Đại Học Luât Hà Nội
  • 2008
  • Trung học cơ sở:
  • thpt đức thọ
  • 2005

  Sở thích

  Chữ ký

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT